Nieuws

Lichtintensiteit kan op veel melkgeitenbedrijven beter

Gepubliceerd op
3 oktober 2016

Odisee Hogeschool (België) heeft in samenwerking met het Nederlandse Louis Bolk Instituut een welzijnsonderzoek gedaan op acht Belgische en acht Nederlandse melkgeitenbedrijven. Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat de lichtintensiteit op veel geitenbedrijven beter kan.

Tijdens dit project, gefinancierd in Nederland door Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, werd een aantal klimaatparameters gemeten. De resultaten van dit onderzoek zijn in een uitgebreide rapportage beschreven.

Hierin is onder andere vermeld, dat verschillende geitenhouders zich niet bewust waren van de klimaatomstandigheden op hun bedrijf. Na dit onderzoek werd echter wel duidelijk dat er op gebied van klimaat nog ruimte is voor verbetering. In de rapportage zijn adviezen opgenomen, zoals check regelmatig de lichtintensiteit, NH3-concentratie, temperatuur, windsnelheid en relatieve luchtvochtigheid in de stal. Door je bedrijf op deze punten te optimaliseren maakt het voor je geiten en voor jezelf een stuk aangenamer.

Publicatie

Bron: CCBT

Contact