Nieuws

Let op dosering bij gebruik van maaimeststof in koepel

Gepubliceerd op
30 mei 2017

Door de aangescherpte aanvoernorm voor fosfor binnen MAP5 wordt het gebruik van maaimeststoffen, theoretisch gezien, interessant. ILVO en PCG hebben samen getest of het gebruik van maaistoffen in koepels het gewenste effect heeft. Hieruit blijkt dat het interessant is als bedrijfseigen materiaal verwerkt kan worden.

De aan te raden dosering van een maaimeststof blijkt sterk afhankelijk van het droge stof gehalte ervan. Wees dus voorzichtig en onderschat de nutriënteninhoud niet. Stikstofvrijstelling uit de maaimeststof blijkt duidelijk uit een verhoogde stikstofbeschikbaarheid in het bodemprofiel. Op de opbrengst van spinazie was het eerste jaar geen effect terwijl er, na herhaalde toepassing in het tweede jaar, van deze keer een heel ruime dosering, er een duidelijk positief effect was op de opbrengst van paksoi.

Het gebruik van maaimeststoffen in koepel kan kansen bieden, zeker als met bedrijfseigen materiaal gewerkt wordt.  

Publicatie

Contact