Nieuws

KWIN Veehouderij onmisbaar en hoog gewaardeerd

Gepubliceerd op
6 maart 2018

Tachtig procent van de gebruikers vindt KWIN-V goed, of zelfs uitstekend. Er is wel behoefte aan kleinere delen van KWIN-V. In KWIN 2018-2019 zal meer aandacht besteed worden aan de biologische veehouderij, gebouwen en productierechten. KWIN-V is onmisbaar bij het streven naar uniforme rekenwijzen in de Nederlandse veehouderij.

Begin 2018 is een enquête gehouden onder de gebruikers van KWIN-Veehouderij. Voor deze online-enquête zijn alle abonneehouders van de digitale KWIN en de kopers van de laatste gedrukte versie uitgenodigd. Uiteindelijk hebben 171 personen de enquête (anoniem) ingevuld. Dit aantal geeft een goed beeld hoe KWIN Veehouderij beoordeeld wordt en welke wensen er leven.

Uniforme rekenwijze met KWIN

Opvallend is de goede waardering voor KWIN Veehouderij. Maar liefst 80% van de respondenten geeft de kwalificatie ‘goed’ of ‘uitstekend’. De waardering voor de rekentool, die overigens maar door een derde van de respondenten wordt gebruikt, is beduidend lager. Slechts 41% geeft de kwalificatie ‘goed’ of ‘uitstekend’. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ieder zijn eigen, soms afwijkende, rekenwijze hanteert. Tegelijkertijd geeft dit ook juist het belang van een uniforme berekeningswijze in de sector aan. De groep die een onvoldoende geeft, is klein, slechts 3%.

Interesse in onderdelen

De onderdelen van KWIN-V die het meest interessant zijn voor de gebruiker, zijn ‘Algemeen’, ‘Rundvee’, ‘Varkens’ en ‘Pluimvee’. Van de respondenten vindt 62% dat KWIN-V jaarlijks moet verschijnen en 30% eens in de twee jaar. 38 Procent wil liever een deel van KWIN aanschaffen tegen een lagere prijs dan de hele KWIN. Van deze groep zou 35% vaker een deel aanschaffen dan de hele KWIN. Wel verwacht 55% van alle respondenten dat anderen belangstelling hebben voor een deel of meerdere delen van het boek. Iemand geeft de suggestie om te proberen KWIN meer ‘algemeen goed’ te maken, hetgeen de waardering en de waarde van het boek doet stijgen. “Het gebruik van KWIN geeft ondersteuning in het werk”.

Meer aandacht voor biologisch

Op de vraag ‘welke onderwerpen mist u in KWIN Veehouderij?’, kwam een heel scala aan antwoorden. Ditzelfde geldt voor de vraag aan het eind van de enquête naar suggesties voor verbeteringen. De rode lijn daarin blijkt dat er behoefte is aan meer cijfers voor de biologische veehouderij, investeringen en kosten voor gebouwen, en wetgeving en subsidies. In de KWIN Veehouderij 2018-2019 worden deze wensen zo goed mogelijk ingevuld. Deze verschijnt rond september 2018.

Meer informatie

Contact

Izak Vermeij, Wageningen University & Research, izak.vermeij@wur.nl