Nieuws

Knopkruid onder het mes

Gepubliceerd op
23 mei 2018

Knopkruid is op veel biologische groentebedrijven onkruid nummer één. In een eenjarig onderzoeksproject konden UGent, Inagro en ILVO knopkruid in Vlaanderen in beeld brengen en curatieve ingrepen nader onderzoeken. De resultaten zijn verzameld in een eindrapport.

De belangrijkste resultaten zijn hieronder weergegeven. De resultaten zijn gebaseerd op bemonstering van meer dan vijftig biologische percelen en de analyse van de verschillende verzamelde knopkruiden.

Op basis hiervan zijn een aantal interessante maatregelen en adviezen hieronder op een rij gezet:

 • Beredeneer het gebruik van kerend bewerken. Ploegen is nuttig na een erg vervuilde teelt. Indien knopkruid succesvol onder controle gehouden is, is een niet-kerende bewerking aangewezen om de bestaande gewenste situatie te behouden.
 • Zorg zoveel mogelijk voor gewenste begroeiing gedurende het ganse knopkruidseizoen (15 maart - 15 november) en kies maximaal voor zwaardekkende, competitieve gewassen en groenbemesters. Teel liever geen weinig competitieve gewassen op percelen met zware knopkruiddruk. Implementeer in dergelijke gevallen tijdelijk grasklaver: 2 jaar tijdelijk grasland zet problemen met knopkruid terug dankzij de beperkte langlevendheid van de zaden.
 • Een hoge P-toestand in de bodem werkt de symbiose tussen het gewas en de micro-organismen in de wortelomgeving tegen en is gunstig voor een vlotte kieming, groei en reproductie van knopkruid. Streef naar een aangepaste bemesting.

  Bron: CCBT

  Meer informatie

  Contact

  Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be