Nieuws

Kansen voor maaimeststoffen in de teelt van paprika

Gepubliceerd op
17 augustus 2016

In de bioserres van het PCG ligt sinds 6 jaar ligt een bemestingsproef verschillende soorten bijbemesting, telkens in vruchtgroenten. Sinds vijf jaar is aan de randrijen van de afdeling een basisbemesting van ompost, verteerde runderstalmest of maaimeststoffen toegediend. En er heeft dan geen verdere bijbemesting met korrel plaatsgevonden. Dit jaar is het tweede seizoen, waarin het gebruik maaimeststoffen onder de loep genomen wordt.

De bemeste objecten kregen dit jaar tot nu toe exact evenveel eenheden organische korrel toegediend, zij het van een andere bron. Sommige objecten kregen eveneens tweemaal maaimeststoffen (“+M” in de tabel) (ingekuilde grasklaver) toegediend: eenmaal voor de teelt en ingewerkt, eenmaal tijdens de teelt bovenop de grond in de teeltstrook. Wanneer de maaimeststoffen boven de grond toegediend werden, werd de stengelbasis vrij gelaten om rotting te voorkomen. De proef werd aangeplant op 16 februari 2016; de oogst startte op 18 april (direct rood).

Klik op afbeelding voor grotere weergave
Klik op afbeelding voor grotere weergave

Stand van zaken na zes jaar

De voorgaande jaren was het resultaat telkens verrassend. Er is ondertussen gebleken dat de buffer in de grond heel groot was voor de proef van start ging, waardoor het jaren duurde alvorens het 0-object negatiever scoorde dan de bemeste objecten. Vorig jaar was dit duidelijk te zien aan de gewasstand en de kwaliteit van de vruchten. Dit jaar is het eerste jaar dat er zich eveneens een negatieve trend in productie voordoet. Wanneer de objecten zonder en met maaimeststoffen vergeleken worden met elkaar blijkt er een licht positieve trend te zijn wanneer de maaimeststoffen toegediend werden. Zeker bij het object bloedmeel is dit duidelijk te zien. Het object waar ondertussen reeds 6 jaar met bloedmeel bijbemest werd, scoort voorlopig minder dan verwacht aangezien bloedmeel gekend staat als een meststof die vrij snel mineraliseert in vergelijking met de andere meststoffen opgenomen in de proef. De proef ligt echter niet aan in herhalingen en enkel ter demonstratie, dus de conclusies moeten zeker met enige voorzichtigheid behandeld worden.

Bron: CCBT

Contact

Justine Dewitte, PCG, justine@pcgroenteteelt.be