Nieuws

Is bijbemesting interessant voor biologische knolselderijteelt

Gepubliceerd op
29 augustus 2016

In de biologische teelt van knolselderij wordt vaak alleen een basisbemesting met organische mest toegediend. Sommige telers vullen deze aan met een startbemesting. Knolselderij is echter een gewas dat lang doorgroeit en ook in september nog een behoorlijke stikstofbehoefte heeft. Inagro onderzocht het effect van bijbemesting met organische korrelmeststof bij planten of later in de teelt op zowel knolopbrengst als ziektedruk en knolkwaliteit

De veldproef wees uit dat een beperkte bijbemesting bij planten met organische korrelmeststof een duidelijke meeropbrengst (+ 7 ton/ha) opleverde ten opzichte van het object met enkel een basisbemesting met organische mest. Een extra bijbemesting 12 weken na planten gaf nog een beperkte extra meeropbrengst. Dit ging echter wel gepaard met een hoger nitraatresidu in november.  In deze proef werd geen impact van bijbemesting op voorkomen van schurft en septoria (selderroest) waargenomen.

Publicatie

Bron: CCBT

Contact

Annelies Beeckman, Inagro, annelies.beeckman@inagro.be