Nieuws

Inzicht in individuele ruwvoeropname biologisch gehouden drachtige zeugen

Gepubliceerd op
16 augustus 2006

Op basis van drie experimenten hebben onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research de individuele opname bepaald van een aantal soorten ruwvoer en vers gras, evenals de verteerbaarheid van deze producten bij biologisch gehouden drachtige zeugen. Dankzij de kennis van de voederwaarde van de onderzochte ruwvoeders en de hoeveelheid die de zeugen ervan opnemen, is het nu mogelijk om redelijk in te schatten hoeveel mengvoer er kan worden vervangen door ruwvoer.

Met behulp van de alkaantechniek hebben de onderzoekers inzicht gekregen in de opname van de afzonderlijke bestanddelen van het rantsoen: weidegras, kuilgras, stro en het mengvoer. Op basis van deze informatie kon tevens de verteerbaarheid van de totale rantsoenen worden berekend.

De aanname dat zeugen gedurende de winterperiode bij onbeperkte verstrekking van ruwvoer de voederwaarde van 1 kg mengvoer kunnen compenseren, bleek alleen voor snijmaïs correct te zijn. Voor de meeste onderzochte ruwvoeders en bij weidegang geldt dat slechts een vermindering van de voergift met maximaal 0,5 kg verantwoord is. De samenstelling van het mengvoer dient daarbij wel afgestemd te zijn op het soort ruwvoer dat de zeugen krijgen. Het mengvoer dat naast snijmaïs gevoerd wordt, behoeft minder energie te bevatten omdat snijmaïs veel energie bevat. In het mengvoer dat naast vers gras verstrekt wordt, kan juist het eiwitgehalte wat worden verlaagd. In verband met de veranderende samenstelling van het verse gras in de loop van het seizoen dient ook de samenstelling van het aanvullende mengvoer hierop te worden afgestemd. Daarnaast dient in de aanvullende voeders ook gecorrigeerd te worden voor de lagere gehalten aan vitaminen en mineralen in de ruwvoeders en de eventuele negatieve gevolgen van ruwvoeropname op de absorptie van deze nutriënten.

Meer gedetailleerde informatie over de resultaten van het onderzoek naar de individuele ruwvoeropname bij biologisch gehouden drachtige zeugen kunt u lezen in PraktijkRapport Varkens 49, “Ruwvoeropname bij biologisch gehouden drachtige zeugen”... (PDF)