Nieuws

Interessante bodemworkshops tijdens Bio-beurs

Gepubliceerd op
13 januari 2016

Op de Biobeurs op 20 en 21 januari 2016 zijn er weer een aantal workshops over de bodem. Tijdens deze workshops staan de volgende vragen centraal: Is het mogelijk ruwoer op een andere manier te telen is? Wat zijn de (on)mogelijkheden van groenbemesters en Nietkerende Grondbewerking? Wat zijn de gevolgen van monocultuur naar weerbare systemen met gemengde teelten? En hoe ziet de mechanisatie op de akker er in de toekomst uit?

Workshop: Goede bodem voor goed ruwvoer

Woensdag 20 januari van 12.45 – 13.45 uur in Meerhal B
Door Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) en Michel en Grietje Raaphorst (Nordic Maize Breeding)

In het onderzoeksprogramma Ruwvoerproductie en Bodemmanagement wordt gezocht naar antwoorden op de vragen: Welke combinaties (grasland-maïs-overige ruwvoeders) zijn vanuit bedrijfseconomisch en milieukundig perspectief optimaal?

Wat zijn de oorzaken van teruglopende opbrengsten van grasklavers (klaveraandeel en N-binding) in de loop van de tijd en hoe kan deze terugval worden voorkomen? Hoe kunnen we beter sturen op het samenspel tussen bodem en plant om de bodem- en productiekwaliteit te verbeteren? In de workshop wordt de stand van zaken gedeeld en met de veehouders bediscussieerd.

Niet-kerende grondbewerking en groenbemesters: een huwelijk met ups en downs

Woensdag 20 januari van 17.45 tot 18.45 uur in Meerhal D
Door Derk van Balen (Wageningen UR), Sander Bernaerts (Naturim), Harm Westers (Akkerbouwer)

Niet-kerende grondbewerking (NKG) staat volop in de belangstelling. Er is steeds meer bekend over de praktische uitvoering en groenbemesters spelen een belangrijke rol bij het succes ervan. Maar welke groenbemesters zijn geschikt voor NKG en wat doen de groenbemesters met de bodem? En niet onbelangrijk: hoe kom je zonder kleerscheuren weer van groenbemesters af? Vanuit invalshoeken praktijk, advies en onderzoek worden de (on)mogelijkheden van groenbemesters en groenbemestermengsels belicht.

Workshop: Gewasdiversiteit op het bedrijf, monocultuur of gemengde teelt?

Donderdag 21 januari van 10.30 – 11.30 uur in Meerhal C
Door Dirk van Apeldoorn (Wageningen University, Farming Systems Ecology) en Jaco Burgers (directeur van ERF bv. Almere)

Onderzoekers zijn op zoek naar nieuwe productiesystemen. Naar een weerbaar landbouwsysteem, dat weinig last heeft van ziekten, plagen of extreme weersomstandigheden. Meer gewasdiversiteit binnen een perceel kan de oplossing zijn. Dat beperkt de snelle uitbreiding van ziekten en plagen en geeft de nuttige organismen het hele jaar door voldoende voedsel en schuilmogelijkheden. Maar hoe doe je dat? Welke teelten passen naast en na elkaar? Hoe doe je dat met vruchtwisseling? Zijn dan ook andere vormen van mechanisatie nodig?

Workshop: Mechanisatie van de toekomst

Donderdag 21 januari van 14.15 – 15.15 uur in Meerhal C
Door: Wim Steverink (Steverink Techniek en ontwerper van het Lasting Fields concept), Paul van Ham (Wageningen University, Agrarische Bedrijfstechnologie en medeontwerper Multitooltrac)

Gespreksleider: Wijnand Sukkel (Wageningen UR)

Met de huidige schaalvergroting van mechanisatie lopen we vast. Vooral tijdens de oogst verdicht de bodem door het gebruik van zware machines en gaat de grootschalige mechanisatie samen met steeds kwetsbaardere monoculturen.

In deze workshop staan alternatieven voor mechanisatie centraal. Wat zien we in de toekomst aan mechanisatie op de akker? De eerste stappen zijn al gezet: GPS en 'controlled traffic' en elektrisch aangedreven tractoren en machines. Maar wat zijn de te nemen stappen daarna?

Meer informatie

De Bio-beurs 2016 vindt plaats op 20 & 21 januari 2016 in de IJsselhallen inZwolle
Kijk voor meer info op www.bio-beurs.nl