Nieuws

Inagro gaat mechanisch alternatief tonen voor Roundup

Gepubliceerd op
19 juni 2017

Roundup staat al jaren ter discussie. Tijdens de biovelddag van Inagro op 28 juni is er volop aandacht voor alternatieven voor het gebruik van Roundup. Op deze velddag zal er een nieuwe generatie precisiecultivatoren te zien zijn. Deze kunnen de grond ondiep en volvelds bewerken om onkruiden en groenbemesters mechanisch te vernietigen.

Cultivatoren met smalle beitels of ganzevoeten zijn een standaard machine in de Vlaamse landbouw. Ze worden vooral gebruikt in het vroege voorjaar om de grond los te maken of in de stoppel. De werkdiepte bedraagt doorgaans 10 à 15 cm. Onkruiden en groenbemesters zijn echter weinig onder de indruk van deze bewerking en zijn nadien vaak nog lastiger te bestrijden.
Onkruiden en groenbemesters glippen tussen de tanden door en groeien ongestoord verder. Groenbemesters die wel worden losgemaakt, krijgen een ferme kluit grond mee die ze nadien moeilijk loslaten. In een droog voorjaar, zoals we nu andermaal ervaren, wordt geculterde grond ook snel te droog en krijgen we grove en harde kluiten. Vooral bij niet kerende grondbewerking is dit een bijkomend aandachtspunt. De schijveneg wordt vaak als alternatief voorgesteld, maar heeft inherent hetzelfde probleem. Bij ondiepe instelling is het risico reëel dat niet het volledige oppervlak wordt bewerkt. Bij diepe instelling krijgen onkruiden en groenbemesters opnieuw teveel grond mee. Roundup (gangbaar) of de frees (bio) moeten derhalve vaak redding brengen.

Met een gewone cultivator krijg je de grond niet onkruidvrij
Met een gewone cultivator krijg je de grond niet onkruidvrij

Precisiecultivatoren snijden ondiep en volvelds

Precisiecultivatoren bieden aan deze problematiek een antwoord. Ze zijn uitgerust met brede en vlaksnijdende ganzenvoeten zodat de grond over de volledige oppervlakte wordt gesneden. Voldoende overlap tussen de ganzenvoeten is nodig. Om een goede diepteinstelling (± 5 cm) te waarborgen is een kooirol achteraan de machine minimaal noodzakelijk. Door ook vooraan de cultivator dieptewielen te voorzien, kan nog ondieper (2 cm) worden gewerkt.
Door de ondiepe bewerking trekken deze machines verrassend licht en kan met een lichte tractor verrassend snel gewerkt worden. Verschillende constructeurs hebben een variant in hun gamma. Vier machines hebben al toegezegd voor een demonstratie tijdens de biovelddag op 28 juni op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. We geven bij deze al een voorsmaakje.

Biovelddag 28 juni 2017 - 17u30 - Inagro


Op 28 juni gaat de jaarlijkse biovelddag door op het proefbedrijf biologische landbouw en maken we een eerste tussentijdse balans op van het teeltseizoen 2017. Deze dag richt zich naar biotelers en gangbare telers met interesse in biologische landbouw. Meer info in de uitnodiging.

uitn%20inagro.png

Bron: CCBT

Contact

Lieven Delanote, Inagro, lieven.delanote@inagro.be