Nieuws

Hoogste DVE-opbrengst voor Engels raaigras

Gepubliceerd op
26 april 2017

Om het aandeel bestendig eiwit in het rantsoen van biologisch melk- en vleesvee verder te optimaliseren heeft Inagro de mogelijkheden van esparcette, andere grassoorten en klaverrassen onderzocht.

Bedoeling van dit project was de eiwitvoorziening voor biologisch melk- en vleesvee te optimaliseren met speciale aandacht voor de beschikbaarheid van bestendig eiwit in het ruwvoeder. Rantsoenen op basis van grasklaver in de biologische veehouderij zijn doorgaans ruim voorzien in onbestendig eiwit vanuit het ruwvoeder. Om de stikstofefficiĆ«ntie te verbeteren dient de verhouding bestendig eiwit ten opzichte van onbestendig eiwit in het rantsoen verhoogd te worden. 

Esparcette

Inagro heeft eerst gekeken naar de mogelijkheid om esparcette in te mengen in het rantsoen. De mogelijkheden om met esparcette het aandeel bestendig eiwit in het rantsoen te verhogen blijken op basis van de resultaten uit dit project beperkt.

Grassoorten of klaverrassen

Ook de grassoort of klaverras kan een invloed hebben op de gehalten aan DVE (darmverteerbaar eiwit) en OEB (onbestendig eiwit balans), daar is echter nog weinig over bekend. In deze proef werd de impact van de samenstelling van grasklavermengsels onderzocht. De grassoort heeft een duidelijke impact waarbij een grasklavermengsel met Engels raaigras de hoogste opbrengst kg DVE/ha realiseerde. De impact van het rode klaverras was beperkt in het eerste jaar van opvolging. Grassen met een sterke beginontwikkeling (Festulolium en gekruist raaigras) hebben de ontwikkeling van rode klaver duidelijk onderdrukt. Daarnaast werd ook de invloed van het maaitijdstip op eiwitkwaliteit bepaald.

Bron: CCBT

Publicatie

Engels raaigras levert hoogste DVE-opbrengst

Contact

Annelies Beeckman, Inagro, annelies.beeckman@inagro.be