Nieuws

Hogere opbrengsten door zwavelbemesting

Gepubliceerd op
22 maart 2017

Twee zwavelbemestingsproeven in grasklaver laten zien dat zwavelbemesting in het voorjaar voor een iets hogere drogestof opbrengst zorgt in de eerste twee snedes. Daarnaast heeft zwavelbemesting een duidelijk positief effect op het zwavelgehalte in de grasklaver. Hierdoor kunnen ook mogelijke zwaveltekorten bij het vee voorkomen worden.

In 2014 werd een nieuwe zwavelbemestingsproef aangelegd. Hierin werd nagegaan of een bemesting met drijfmest gedeeltelijk vervangen kan worden door een zwavelbemesting of dat een zwavelbemesting bovenop de normale drijfmest voor een opbrengststijging kan zorgen. Uit Duits onderzoek blijkt immers dat een zwavelbemesting meer effect had op de droge stofopbrengst dan bemesting met drijfmest. Daarnaast werd ook het zwavelgehalte in de bodem en de grasklaver bepaald.  Op veebedrijven kan een voldoende zwavelgehalte in de grasklaver immers zwaveltekorten bij het vee voorkomen.

Bron: CCBT

Publicatie

Contact

Annelies Beeckman, Inagro, annelies.beeckman@inagro.be