Nieuws

Groenbemester-bewerkingscombinaties bij Niet Kerende Grondbewerking

Gepubliceerd op
3 september 2009

De teelt van groenbemesters heeft meerdere voordelen, naast verbetering van de bodemstructuur houdt het gewas stikstof vast. Hoe langer het gewas groen blijft hoe beter het behoud van de stikstof. Maar doorgroei van groenbemesters na de winter vraagt om intensieve bewerking. Via een literatuurstudie is gekeken naar een verhouding die aansluit bij het principe van minimale grondbewerking.

In de nazomer is er ruimte voor de teelt van een groenbemester. De keuze hangt af van het zaaimoment en het doel waarvoor de groenbemester wordt ingezaaid. Ook de grondsoort beïnvloed de keuze. Bedrijven die werken met minimale grondbewerking moeten tevens rekening houden met de mogelijke grondbewerking die aan de volgteelt vooraf gaat. Het onderploegen of -spitten van de groenbemester valt dan af.

De veel gebruikte kruisbloemigen Gele mosterd en Bladrammanas produceren in korte tijd veel bladmassa. Beide gewassen zijn echter gevoelig voor vorst wat als voordeel heeft dat het weinig extra bewerking vraagt in het voorjaar. Wel is het behoud van stikstof beperkt tot het moment van afsterven. Bladkool en winterkoolzaad zijn wel winterhard en kunnen tot in het voorjaar bladmassa vormen. Het verwijderen van bladkool kan wat lastig zijn in het systeem van minimale grondbewerking.

Bij gebruik van grasachtigen (granen of raaigras) vormt hergroei in het voorjaar en in het volggewas een beperking. Om hergroei te voorkomen is een intensieve grondbewerking noodzakelijk. Dit kan door combinatie van kneuzen en oppervlakkige bewerking. Wintergranen kunnen in het voorjaar kort worden afgemaaid waardoor hergroei beperkt blijft. Winterrogge, -gerst en –tarwe zijn daarom geschikt om in te zaaien als groenbemester.

Vlinderbloemigen moeten vroeger worden gezaaid, anders ontwikkelt het gewas zich onvoldoende. Veel peulvruchten zijn niet winterhard Dit maakt deze groep minder geschikt. Wintererwten en rode en witte klaver komen de winter echter wel door. Ook zijn combinaties met granen mogelijk, voederwikke en klavers kunnen in combinatie met granen zoals haver of rogge worden ingezaaid. Dit geeft zowel doorworteling als bedekking terwijl de vlinderbloemige mogelijk nog wat stikstof bindt.

Er is in Nederland nog weinig ervaring met groenbemesters in een systeem waarin niet geploegd wordt. Daarom krijgt het onderzoek een vervolg met het testen van groenbemesters in niet ploegsystemen.

In de literatuurstudie vindt u een overzicht van groenbemesters en grondbewerking combinaties.

Klik hier voor de samenvatting en de volledige tekst van het rapport 'Teelt van groenbemesters in combinatie met niet kerende grondbewerking'.

Klik hier voor Biokennisbericht #15 'Niet kerende grondbewerking'.