Nieuws

'Gesloten ketens zijn de oplossing'

Gepubliceerd op
17 september 2015

Deze week demonstreerden duizenden melkvee- en varkenshouders in Brussel tegen de lage melk- en vleesprijzen. Wageningen UR verkoopt ook melk en varkens. In een interview met Resource vertelt bedrijfsleider Han Swinkels dat het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel minder last heeft van de lage vleesprijzen. Zijn remedie: onderscheid je in marktconcepten.

Draaien jullie verlies in het varkensbedrijf?
‘Wij zijn anders dan reguliere varkensbedrijven. We zijn een onderzoeksbedrijf, slechts de helft van onze omzet komt van de verkoop van varkens, de andere helft komt van onderzoeksprojecten. En we hebben meer last van de vraaguitval van onderzoeksprojecten dan van de daling van de varkensprijs.’

Hoe komt dat?
‘We hebben veel lange-termijnafspraken met leveranciers en afnemers. Zo hebben we de mestverwerking uitbesteed, we betalen een vaste prijs voor de mestafzet. Al onze varkens zitten in het Good Farming Star programma van VION Food Group, die als varkensvlees met één welzijnsster worden afgezet bij de supermarkten. Daar zit een toeslag op, zodat de prijsdaling enigszins wordt gecompenseerd. En we hebben vaste afspraken met onze voerleveranciers. Door die vaste afspraken wordt de prijsdaling gebufferd.

Wat is de oplossing?
‘Varkenshouders moeten zich onderscheiden in marktconcepten, in gesloten ketens, zodat ze afspraken kunnen maken met de afnemers over de margeverdeling. Een goed voorbeeld is de biologische varkensvleesketen. Daar is het aanbod in balans met de marktvraag, de samenwerking met de afnemers goed en de prijs een stuk beter. Gesloten ketens met langjarige afspraken zijn de oplossing. Je moet het aanbod als keten reguleren, want bij teveel aanbod moet iemand het verlies nemen en in de huidige situatie zijn dat de varkenshouders.’

Dan hebben protesten in Brussel weinig zin?
‘Dit zet de problematiek op de kaart. In de EU is overaanbod van varkensvlees en dat aanbod kan de EU niet reguleren in een open markt. De meeste belangenorganisaties vragen niet om overheidsingrijpen in die markt, ze vragen om lastenverlichting. Lagere lasten kunnen wat lucht geven, maar een betere prijs zet pas echt zoden aan de dijk. En die komt er niet zomaar. De biologische varkensvleessector heeft ruim tien jaar nodig gehad om een goede marktpositie te creëren.’

Bron: Resource Wageningen UR

Contact

Han Swinkels, Manager Varkens Innovatie Centrum Sterksel