Nieuws

Geslaagde Biologische Velddag 2016

Gepubliceerd op
1 augustus 2016

“De Biologische Velddag in Lelystad groeit uit van een kleine bijeenkomst tot een echte beurs, waar ook genoeg machines te vinden zijn", merkt een bezoeker op. Samen met de veel positieve reacties en nieuwe ideeën van de standhouders is dit voor de organisatie een reden om de intentie uitspreken om er in 2017 een ‘pk-tje’ bij op te doen.

Met een lekkere warme maaltijd van het houtvuur in het zonnetje en veel bedrijvigheid was het veldplein op de Biovelddag een heerlijke, ontspannen ontmoetingsplek in het veld. Tussen de diverse handels-, zaad-, plant-, advies- en mechanisatiebedrijven was een ketenbrede ontmoetingsplek gecreëerd voor boeren ondernemers uit alle lagen inde keten. Het omschakelcafé op het veldplein gaf de mogelijkheid om direct in contact te komen met adviseurs en brandende vragen te stellen.

(Melk)veehouderij ook aanwezig

Niet alleen voor de plantaardige sector maar ook de (melk) veehouderij was dit jaar vertegenwoordigd. In de ochtend was er door Agrifirm Feed een symposium georganiseerd. Sprekers Nick van Eekeren en Wards Arts kregen een aandachtig gehoor. Enthousiast reageerde enkele veehouders toen ze het veldplein van de Biovelddag opliepen: “Normaal denk ik dit weet ik wel. Nu had ik vragen over.”

Grasklaver en bodemkwaliteit

Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut hield een verhaal over grasklaver en bodemkwaliteit in de biologische melkveehouderij aan de hand van zes belangrijke elementen: waterhuishouding, bodemstructuur, beworteling, organische stof, bodemleven en bodemchemische samenstelling.  Ward Arts, specialist Voeding bij Agrifirm ging in op de vraag: “Hoe kan ik gezond, goed melken?”

Veel belangstelling voor demovelden

Het veld van de Broekemahoeve bestond uit een ruime diversiteit aan demovelden met verschillende rassoorten waarin verschillen en ontwikkelingen in groei en opbrengst letterlijk in het veld te zien was. Demo velden van wintertarwerassen, winterhaver, wintergerst en speltrassen. Als behandelde velden met mycorrhizaschimmel met het effect op de beginontwikkeling. Daarnaast een biologische zomerbaktarweproef op opbrengst, bakwaardigheid en kwaliteit. Een proef van 12 aardappelrassen waarvan 10 met phytophthora resistentie. Een uien demo en ook gras/klaver demovelden. Daarnaast velden met weerbare systemen waar met behulp van gewasdiversiteit gemeten wordt aan het effect op weerbaarheid. De veldpresentatie ‘nuttige insecten’ gaf praktische handvaten voor het in stand houden en stimuleren van nuttige insecten.

Resultaten uit het meerjarig onderzoek BASIS werden in het veld met behulp van profielen gepresenteerd en aanschouwelijk gemaakt. Het verschil van niet kerende grondbewerking (NKG) met ploegen is de toename van de diversiteit aan bodemleven. Ruud Hendriks gaf dit jaar met voorbeelden uit het veld aandacht aan het belang van bewortelingsintensiteit in relatie met mineralenbenutting.

Demonstraties met ecoploegen

Ondanks het wisselvallige weer van de dagen ervoor konden de machinedemonstraties doorgang vinden. Bezoekers konden gedemonstreerd in het veld zelf de verschillen van ecoploegen en minimale grondbewerking zien. Voor de liefhebber is op trekkerweb als agriwijzer divers filmmateriaal van deze Biovelddag demonstratie beschikbaar.

Samenwerkende partijen

De Biovelddag wordt samen met de sector en belangenverenigingen georganiseerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Agrifirm, Delphy en het Biologisch Netwerk.

Meer informatie

Een overzicht van de verschillende publicaties in de media naar aanleiding van de Biologische Velddag 2016:

Contact

Geertje Schlaman, Wageningen UR, velddag@wur.nl 06 54336378