Nieuws

Enza investeert in Cladosporium-resistente rassen

Gepubliceerd op
24 september 2015

Recentelijk hebben telers opnieuw meer en meer te kampen met Cladosporium, een schimmelziekte die een tijdje weg bleef, maar duidelijk terug de kop op steekt. Niet alle rassen zijn echter even gevoelig; enkelen zijn resistent tegen Cladosporium. Aan de hand van een rassenproef werd nagegaan welke rassen het best voldoen voor een biologische teelt van trostomaat.

In deze proef komen Tovit 1411, nr 2 en nr 3 van Enza als beste uit de proef omdat deze rassen Cladosporiumresistent zijn en een mooie opbrengst halen. Van deze 3 rassen heeft Tovit 1411 de mooiste vruchtkwaliteit. Enza heeft samen met Vitalis deze rassen ontwikkeld; Vitalis gaat verder aan de slag om Tovit 1411 op de markt te brengen. Cappricia (Rijk Zwaan) behaalt diezelfde opbrengst, maar de Cladosporiumgevoeligheid is veel hoger bij dit ras. Alcala (Uniseeds) voldoet niet door zijn lage opbrengst. Avalantino (Enza) is een smaaktomaat met fijne sortering en lagere opbrengst.

Publicatie

Bron: CCBT

Contact

Justine Dewitte, PCG, justine@pcgroenteteelt.be