Nieuws

Eet wat vaker een bloemetje

Gepubliceerd op
29 september 2016

Het eten van bloemen is geen nieuw concept meer, maar het fenomeen groeit wel in populariteit. Niet alleen op het bord, maar ook in cocktails tref je vaker bloemen aan. In juli 2015 ging het PDPO-project “Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk!” van start. Het project wil het potentieel dat eetbare sierteelt heeft, verder uitbouwen tot een professionele, duurzame en milieuvriendelijke teelt. Een nieuwe tak die als differentiatie en innovatie kan fungeren op een groente- en/of sierteeltbedrijf.

In het smaak- en consumentenonderzoek eetbare bloemen, uitgevoerd in het smaaklokaal van PCG, werd nagegaan wat de invloed van bloemsoort en teeltmethode is op de acceptatie van de eetbare bloemen door consumenten op het gebied van geur, smakelijkheid, smaak, textuur, uiterlijk en aankoopbereidheid op basis van smaak en uiterlijk. Twee soorten bloemen werden beoordeeld door 56 consumenten: bernagie en Oost-Indische kers. Beide bloemen werden in de openlucht in de vollegrond en in de serre zowel in pot als in vollegrond geteeld.

Aantrekkelijkheid van bloemen

Het uiterlijk van alle zes bloemen is aantrekkelijk volgens de consumenten zonder significante verschillen. Wanneer de twee bloemsoorten afzonderlijk verwerkt worden, zijn bij bernagie de bloemen geteeld in de serre in pot significant minder aantrekkelijk dan bij de overige twee teeltmethodes. Tussen de kleur van bernagie geteeld volgens de drie methodes zijn er geen significante verschillen in donkerheid, de consumenten vinden ze allemaal ongeveer goed van kleur. Bij Oost-Indische kers vindt men de bloemen geteeld in openlucht (vollegrond) net iets te donker en significant donkerder dan bij de andere twee teeltmethodes die ongeveer goed van kleur zijn.
De consumenten vinden dat alle tentoongestelde bloemen het uiterlijk hebben van eetbare bloemen. Bij alle zes de objecten bloemen is men geĂ¯nteresseerd in de smaak op basis van het uiterlijk van de bloemen. Op basis van het uiterlijk is men eerder wel geneigd om de bloemen aan te kopen. Hierbij waren er geen verschillen tussen de zes objecten.

Geur bepalend voor smaak

De scores voor de acceptatie van de geur liggen hoger bij Oost-Indische kers dan bij de bernagie. De geur van Oost-Indische kers geteeld in de serre (zowel in pot als in vollegrond) is volgens de consument heel aangenaam en significant aangenamer dan de geur van Oost-Indische kers geteeld in openlucht en dan alle bernagies. Ook de geur van Oost-Indische kers geteeld in openlucht is aangenaam. De geur van bernagie is matig aangenaam. Bernagie heeft volgens de consumenten weinig tot geen geur.
Oost-Indische kers geteeld in vollegrond in de serre beoordelen de consumenten als het smakelijkst en significant smakelijker dan de drie bernagies. Ook Oost-Indische kers geteeld in de serre in pot is erg smakelijk. Oost-Indische kers geteeld in openlucht vindt men matig smakelijk, net als de drie objecten bernagie die de laagste scores krijgen.

Textuur van verschillende bloemsoorten

De textuur van Oost-Indische kers geteeld in de serre (zowel in pot als in vollegrond) vinden de consumenten aangenaam tot heel aangenaam. De textuur van voorgenoemde bloemen is significant beter dan de textuur van alle bernagies. Wanneer de bloemsoorten afzonderlijk verwerkt worden, beoordeelt men de textuur van Oost-Indische kers geteeld in vollegrond in de serre significant beter dan de textuur van de bloemen geteeld in openlucht. De bloemen geteeld in de serre in pot scoren tussenin. Bij bernagie is er geen significant verschil tussen de teeltmethodes, alle bloemen hebben een matig aangename textuur.
De smaaksterkte van de drie objecten Oost-Indische kers is significant sterker dan de smaaksterkte van de drie objecten bernagie. De consumenten vinden de smaaksterkte van Oost-Indische kers allemaal te sterk en van bernagie allemaal een beetje te weinig sterk.
Op basis van de smaak zou men de zes objecten bloemen misschien tot eerder niet kopen, zonder significante verschillen.

Bron: CCBT

Demotuin met eetbare bloemen

Op donderdag 15 september 2016 werd op het PCG een proefveldbezoek georganiseerd om de sector kennis te laten maken met de innovatieve teelten. Een van de onderdelen was eetbare bloemen. In het kader van het project: Eetbare bloemen: sierlijk Ă©n smakelijk is hier een demotuin aangelegd met eetbare soorten. Meer informatie over de excursie is te lezen in het verslag: Terugblik proefveldbezoek innovatieve teelten op PCG.

Contact