Nieuws

Een bezoek aan de Biologische Velddag 2015

Gepubliceerd op
6 juli 2015

Op 24 juni 2015 werd er op proefbedrijf Broekemahoeve de Biologische Velddag 2015 gehouden. Dit proefbedrijf is een onderdeel van PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) Wageningen UR. De bezoekers konden tijdens de rondgang kennis maken met de verschillende onderzoeken op het proefbedrijf, maar ook contacten leggen met innoverende bedrijven op het gebied van biologisch ondernemen.

De bezoekers kregen de mogelijkheid om de proeven van dichtbij te bekijken. Een hiervan is de proef naar niet-kerende grondbewerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vaste rijpaden. De proef kijkt naar de mogelijkheden om de invloed van het klimaat te vergroten of te kleinen door verschillende manieren van grondbewerking toe te passen. Bij minder grondbewerking blijkt dat er een actiever bodemleven is, en dit neemt toe met de jaren. Het effect op ziektewerende eigenschappen blijkt nog gering.

Veel belangstelling voor zomertarwerassen

Ook de proef naar zomertarwerassen trok de aandacht. Op dit moment is Lavett de populairste tarwesoort in Nederland. Maar het Louis Bolk instituut is ook bezig om verschillende andere tarwerassen te kunnen telen in Nederland, waaronder quinoa. Reden hiervoor is dat Lavett een risico loopt om de resistentie tegen gele roest kwijt te raken. De teelt van baktarwe kan zo gegarandeerd worden. Behalve quinoa worden ook andere tarwerassen getest.
Er werden
nieuwe aardappelrassen tijdens de rondgang gepresenteerd. Deze worden getest op phytophthorasporen, ze blijken goed resistent. De consument bleek niet direct enthousiast, het was even wennen aan een ras van gele knollen met rode vlakke ogen. Maar inmiddels doen ze het ook goed in de winkel.
Behalve deze proeven was er ook aandacht voor het vergroten van bodemweerbaarheid door gewasdiversiteit, de beheersmethode van wortelvlieg in aardpeer en knolselderij, een symposium over mest en nog veel meer.

Aanwezigheid van bedrijven

Ook bedrijven uit de sector konden zich presenteren. Voor bezoekers was het mogelijk om kennis te maken met innovatie op het gebied van mechanisatie, waarbij alternatieven worden gebruikt om op biologische wijze te kunnen telen. Helaas werd er niet met de machines gereden vanwege natheid, maar wel was er mogelijkheid om informatie op te halen. Aandacht werd getrokken door onder andere de ruggenschoffel van Steketee en de Combcut voor vollevelds onkruidbestrijding van Heerema Agri-Service.

Het versterken van de bodem

Martin van de Water namens Hortinova vertelde over bemesting vanuit breed mineralen perspectief. Structuur, mineralen en biologie zijn de drie factoren die een grond tot een succes maken. Dit draagt bij aan het gezonder maken van de bodemstructuur voor de langere termijn. Mineralen voeden en beïnvloeden de structuur in de bodem. Vocht, weer en klimaat kunnen ervoor zorgen dat mineralen niet worden opgenomen. ‘We voeden de bodem, en de bodem voedt de plant’, aldus Martin. Alle reden dus waarom de Biologische Velddag 2015 een waardevolle informatiebron was voor de bezoekers.

Bron foto's: Oanevents

Meer verslagen over de Biologische velddag:

Foto-impressie

Contact

Geertje Schlaman, Centrum Biologische Landbouw, geertje.schlaman@biologischelandbouw.org