Nieuws

Drie nieuwe Europese projecten onderzoeken relatie tussen bodem en plant

Gepubliceerd op
18 augustus 2015

Drie nieuwe onderzoeksprojecten streven naar meer inzichten over hoe planten, bodem en microbiota met elkaar in interactie staan. SoilVeg heeft als doel de ‘roller crimper’ techniek te verbeteren voor het vernietigen van groenbemesters, ReSolve focust op uitgeputte bodems in wijngaarden in Zuid-Europa en Fertilcrop wil de kennis rond bestaande conserveringslandbouw-technieken verbeteren.

Project: Soilveg

Groenbemesters zijn niet alleen van nut bij de voorziening van nutriënten voor het volggewas maar voorziet ook in extra agro-ecologische diensten. Het SoilVeg project streeft naar een beter begrijpen van deze voordelen in de productie van groenten. Een van de uitdagingen is het onderwerken van groenbemesters in de bodem. Meestal worden groenbemesters ingewerkt in de bodem tijdens het ploegen. Ploegen is echter een energie- en arbeidsintensieve en bodemverstorende activiteit. SoilVeg wil daarom het gebruik van de zogenaamde ‘Roller crimper’ uittesten. Deze machine verstoort de bodem niet en vernietigt de groenbemester door het gewas neer te slaan. Het onderzoeksteam vergelijkt traditionele grondbewerking met het gebruik van de roller crimper en annalyseert nutrientenverliezen, broeikasgasuitstoot van de bodem en de impact op het voorkomen van onkruiden, ziekten en plagen. Stefano Canali van het Italiaanse Research Center for Agrobiology and Pedology coördineert het project. Meer info over het project.

Project: Resolve

Het ReSolve project streeft naar het verbeteren van de bodemkwaliteit in uitgeputte biologische wijgaarden voornamelijk in het zuiden van Europa. In vele gevallen is deze lage bodemkwaliteit veroorzaakt door menselijk ingrijpen: voor planten of herplanten bewerken vele landbouwers de bodem mechanisch. Dit houd in dat men diep ploegt, nivelleert en bodemstructuren verstoort. Door te werken met zware machines in de wijngaard, erodeert en compacteert de bodem. In het project, onder leiding van Edoardo Costantini en Simone Priori van het Italiaanse Research Center for Agrobiology and Pedology, willen onderzoekers testen hoe de bodemfunctionaliteit op korte termijn kan hersteld worden door het combineren van verschillende bodemverbeteringstechnieken. De toepassingen die zullen uitgetest worden zijn: compost, groenbemesters of permanent grasbedekking en droge mulching. Meer info over het project.

Project: Fertilcrop

De vruchtbaarheid van de bodem op biologische bedrijven wordt in de eerste plaats ondersteund door het gebruik van biologische meststoffen, gereduceerde bodembewerking, en het gebruik van groenbemesters in de rotatie. Het project Fertilcrop test  een aantal gewasrotaties, bemestingspraktijken en verschillende bodem cultiveringstechieken op bedrijven. Hierbij zullen de onderzoekers deels steunen op reeds bestaande veldproeven. Het project wordt gecoördineerd door Andreas Fliessbach van FiBL Switzerland. Door een nauwe samenwerking tussen landbouwers en onderzoekers wil men komen tot lokaal aangepaste systemen waarbij onderzoek en praktische ervaring gecombineerd wordt.  De verzamelde gegevens zullen worden samengebracht met het oog op het ontwikkelen van een voor de landbouwers eenvoudig toegepasbaar advies- en beslissingsondersteunend model.  Meer info over het project.

Meer informatie

Ook meer info over de andere nieuwe Core Organic-projecten kan je terugvinden via http://coreorganicplus.org/

Bron: COREOrganic Plus newsletter

Contact