Nieuws

Drie Europese projecten zoeken naar nieuwe strategieën voor herkauwers op grasland

Gepubliceerd op
24 september 2015

Drie CORE Organic Plus projecten gaan op zoek naar vernieuwende mogelijkheden voor graslandsystemen voor biologische herkauwers. Twee projecten richten zich hierbij op de veredeling en gezondheid van dieren en het beheer van graslanden. Het derde project legt de focus op het overgedragen van parasitaire ziekten door beweiding.

De projecten worden respectievelijk gecoördineerd door onderzoekers van universiteiten in Witzenhausen, Aarhus en Edinburgh. De transnationale samenwerking binnen elk project is vooral nuttig bij vragen die opduiken rond het fokken van de dieren, gezien dit het mogelijk maakt gegevens te verzamelen over heel wat bestaande rassen die soms slechts in kleine aantallen nog maar regionaal aanwezig zijn.

ProPara

Het project ProPara heeft als doel de kennis te verbreden over de link tussen door grasland overgedragen gastro-intestinale parasieten en bedrijfsbeheersmaatregelen. Aan de hand van  bedrijfsenquêtes en het betrekken van belanghebbenden zullen data verzameld worden over de bestaande controlemaatregelen van parasieten. Het project zal een kosten/baten analyse uitvoeren op alternatieve parasietcontrole maatregelen als ook een app ontwikkelen die het de landbouwers eenvoudiger moet maken beslissingen te nemen omtrent leverbotbestrijdingsstrategieën.

Meer informatie over het project ProPara en op de site van CCBT over ProPara

Contactpersonen

2-ORG-COWS

Het 2-ORG-COWS project evalueert de meest relevante Europese dubbeldoel rassen aanwezig in de regio omvattende  de Alpen (Slovenië, Zwitserland), West-Europa (Frankrijk, België, Nederland), Centraal Europa (Duitsland, Polen) en Turkijë. De geanalyseerde gegevens zullen de basis vormen van het doorvoeren van biologische fokstrategieën. De algemene doelstelling is de betere aanpassing van dubbeldoelkoeien aan systemen gebaseerd op beweiding.  De Belgische partner binnen het project is Nicolas Gengler van de Université de Liège.

Meer informatie pver het project 2-ORG-COWS

Contactpersonen


ORGANICDAIRYHEALTH

Het ORGANICDAIRYHEALTH project benadert het zelfde thema vanuit een andere hoek met een grotere focus op gezondheid en welzijn. De algemene doelstelling van het project is het verbeteren van de uier- en metabolische gezondheid in de biologische koemelkproductie. Naast de analyse van de gezondheidskarakteristieken van verschillende rassen, zullen de riscofactoren voor stress geïdentificeerd worden. Samen met het zoeken naar alternatieven voor antibioticabehandelingen, wil ORGANICDAIRYHEALTH bijdragen tot de directe verbetering van de dierengezondheid en het dierenwelzijn.

Meer informatie over het project ORGANICDAIRYHEALTH

Meer informatie

Meer informatie is over de andere CoreOrganic-projecten kan je terugvinden via http://coreorganicplus.org/

Bron: Newsletter COREORGANIC 2015.05.11 | Arnd Bassler, member of the CORE Organic monitoring team.

Contact