Nieuws

DIVERSIFOOD: Gewasdiversiteit voor hoogkwalitatieve voedselsystemen

Gepubliceerd op
24 november 2015

Het onlangs goedgekeurde Horizon2020-project ‘DIVERSIFOOD’ gaat bestaande netwerken uit Europa verenigen rond om het thema: gewasdiversiteit. Het project wil de ‘voedselcultuur’ versterken om zo te komen tot lokale hoogkwalitatieve voedselsystemen.

“Diversiteit bevordert de veerkracht en productiviteit van biologische systemen. Dit principe geldt niet enkel voor primaire productie, maar ook voor marketing en menselijke gezondheid” zegt Véronique Chable, coördinator van het DIVERSIFOOD-project. Dankzij de samenstelling van het consortium zal het project de volledige keten omvatten: van genetisch uitgangsmateriaal tot marketing. 

Aandacht voor vergeten gewassen

Genetisch materiaal van weinig geteelde en vergeten gewassen zal beoordeeld worden op hun geschiktheid voor de biologische en lage-input landbouw. Deze productiesystemen hebben immers nood aan rassen die overweg kunnen met heterogene en wisselende groeiomstandigheden. “Diversiteit is de sleutel voor meer duurzaamheid en voor een robuuste strategie in het omgaan met de klimaatverandering.” Om nog meer ‘nieuwe’ diversiteit te creëren zal het project zich ook richten op innovatieve veredelingsmethoden, specifiek gericht op meer variatie binnen de gewassen. 

Ontwikkelen van regionale gewassen

Activiteiten zullen ontwikkeld worden rond verschillende belangrijke gewassen en groenten in Europa: tarwe, maïs (inclusief suikermaïs), tomaat, broccoli, boekweit, gerst, lupine, wortelen, bonen, uien en kleine gewassen. Zo zullen bijvoorbeeld veredelingsstrategieën voor maïspopulaties voor menselijke consumptie. Op dit moment wordt deze onderbenut en zal de robuustheid en de nutritionele kwaliteit van deze rassen verder onderzocht worden. Tegelijkertijd zullen nieuwe voedselproducten ontwikkeld worden die in relatie staan met het lokaal culinair erfgoed. Voor broccoli en boekweit zullen nieuwe populaties met hoge genetische diversiteit ontwikkeld worden door middel van het gebruik van verloren geraakt genetisch materiaal. Deze rassen zullen beoordeeld worden via een multi-actor aanpak, om zo de noodzaak van de biologische sector mee te nemen.

Werken aan bewustzijn voeding en milieu

Het project zal de socio-economische waarde van eigen zaadteelt demonstreren,  werken rond bewustzijnsverhoging voor voeding en milieu, en de multi-actor aanpak verbeteren om gezonde en smakelijke lokale producten een plaats te geven in regionale voedselsystemen. Op basis van de verschillende ervaringen vanuit het project zullen de resultaten en belangrijkste lessen gedeeld worden met een brede groep van stakeholders via moderne IT toepassingen, sociale evenementen en training sessies.  

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer informatie

Bezoek de site: www.diversifood.eu

Bron: CCBT

Bronnen

Contact

Véronique Chable, INRA SAD Rennes – Le Rheu France, veronique.chable@rennes.inra.fr

Vanuit Nederland is het Louis Bolk Instituut erbij betrokken.