Nieuws

CCBT start zes nieuwe projecten

Gepubliceerd op
25 mei 2017

Op 1 april is het startschot gegeven voor zes nieuwe CCBT-projecten. De proefcentra met expertise in biologische landbouw gaan aan de slag met organische stofopbouw in serres, graasweidebeheer, kleinschalige maar professionele pluimveehouderij, beheersing van schurft bij Conference, rassen voor frambozenteelt en er komt een uitbreiding van de bestaande teeltkalender.

Binnen CCBT wordt veel belang gehecht aan de vraagsturing van projecten. Jaarlijks wordt in het najaar tijdens verschillende telersbijeenkomsten de vinger aan de pols gehouden om zo de belangrijkste vragen, problemen en ideeën bloot te leggen. De leden-proefcentra van CCBT gaan hier vervolgens mee aan de slag om in samenwerking met een deelsector een project in te dienen.

Dit jaar zijn de volgende zes praktijkgerichte projecten goedgekeurd:

OS - Omschakelen op slimme wijze

PCG gaat samen met twee omschakelende glastelers op zoek naar de ideale compost om de bodem op korte termijn te activeren en het organische stofgehalte in vorm te krijgen voor de biologische teelt. 

BBB ‘Bio Beter Beweiden’: breng je beweiding in topvorm

Op vraag van de melkvee- en geitenhouders gaan Inagro en Wim Govaerts onderzoeken hoe een graasweide optimaal te beheren in functie van de melkproductie en welke grassoorten het meest geschikt zijn in welke omstandigheden.

Pluimvee rendabel inzetten in korte keten initiatieven

Het Proefbedrijf Pluimvee en het Steunpunt Levend Erfgoed willen bedrijven wegwijs maken in het kleinschalig maar professioneel houden van biologisch pluimvee. Hiervoor gaan ze een digitale praktijkgids ontwikkelen en een bijhorende workshop organiseren.

Beheersing van schurft bij Conference met een minimale input aan koper

Om de dosis koper die ingezet wordt tegen schurft in de biologische perenteelt verder te minimaliseren, zal pcfruit een on farm veldproef opzetten waarbij de minimale dosis bepaald wordt die een goede schurftbestrijding in Conference kan garanderen.

Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed

Proefcentrum Pamel zal gedurende 2 seizoenen nagaan welke rassen geschikt en beschikbaar zijn voor de biologische teelt van framboos. 

Teeltkalender 2.0

En tot slot verenigen Inagro en PCG de krachten om de handige teeltkalender verder uit te breiden, o.a. met een online tool voor het uitwisselen van ervaringen over rassen. Telers die hier graag input voor willen geven kunnen steeds contact opnemen met karel.dewaele@inagro.be

Meer informatie

Op de pagina www.ccbt.be/ccbtprojecten kan je doorklikken naar de projectfiches met vermelding van de contactgegevens.

Contact

Carmen Landuyt, CCBT, carmen.landuyt@ccbt.be