Nieuws

Biologische verdeling voor meer weerbare graan- en eiwitgewassen

Gepubliceerd op
8 juni 2016

Het Europese project ‘COBRA’ is begin 2016 afgesloten. In dit project was aandacht voor biologische veredeling en zaadproductie van granen en eiwitgewassen. In totaal namen 41 partners uit 18 landen deel aan dit project. Vanuit Vlaanderen participeerden Inagro en Universiteit en Hogeschool Gent. Het Louis Bolk Instituut deed vanuit Nederland mee.

'COBRA’ staat voor ‘Coordinating Organic plant BReeding Activities for diversity’. Het Europese samenwerkingsverband had de intentie de lopende onderzoeksactiviteiten rond biologische veredeling in granen en peulvruchten over heel Europa samen te brengen in een project. Met als insteek elkaar te versterken door meer gecoördineerde acties. Waarbij de focus lag opj het veredelen voor en door diversiteit. Het belang hiervan voor de verschillende biologische productiesystemen is: een hoge genetische diversiteit heeft de potentie om gewassen weerbaarder te maken, robuuster en beter aangepast aan variërende klimatologische omstandigheden.

In de onderstaande publicaties zijn alle resultaten van de Vlaamse en Nederlandse biologische verdeling voor meer weerbare graan- en eiwitgewassen te vinden.

Bron: CCBT

Publicatie

COBRA

COBRA.png

Het COBRA project maakt deel uit van het Core Organic II ERA-NET en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid (Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling). www.cobra-div.eu

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be