Nieuws

Biologische rassen knolselderij leveren kwaliteit

Gepubliceerd op
1 mei 2018

Selderroest (Septoria) was vrijwel afwezig in het opmerkelijk droge seizoen 2017. In deze rassenproef biologische knolselderij was vooral de inwendige knolkwaliteit een aandachtspunt. Onder meer de biologische rassen Ibis, Rowena en Balena lieten goede resultaten zien.

De rassenkeuze voor knolselder in de biologische teelt loopt op vandaag gelijk met de gangbare teelt. Niettemin wegen raseigenschappen als loofontwikkeling en vooral de weerstand tegen bladvlekkenziekte (selderroest of Septoria apiicola) meer door in de biologische teelt. De vraag is of dit een afwijkende rassenkeuze kan rechtvaardigen.
Het teeltseizoen 2017 verliep tot augustus extreem droog. De gewasontwikkeling was tot dan zeer traag, waardoor algemeen de opbrengst matig uitkwam (gemiddeld 55 ton/ha). Er was pas in de herfst plaatselijke aantasting door roest en het was moeilijk om rasgevoeligheid te onderscheiden. Door de late groeispurt waren de verschillen in gevoeligheid voor interne gebreken opvallend.
Rekening houdend met kwaliteit en opbrengst kwamen vooral Markiz, Ibis, Rowena en Balena als beste rassen naar voor. Sat 340 sprong uit de band maar kon nog net voldoen in kwaliteit. Van de laatste vier rassen zijn er biologische zaaizaden beschikbaar.

Bron: CCBT

Meer informatie

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be