Nieuws

Biodynamisch areaal groeit met 10 procent

Gepubliceerd op
24 september 2015

Met een toename van 512 hectare in één jaar zet de groei van het areaal biodynamisch werkende land- en tuinbouwbedrijven met een Demeter keurmerk verder door. Uit de Demeter Monitor over 2014 blijkt dat 5845 hectare bewerkt wordt door boeren die werken volgens de biodynamische principes, dus met de laagste mestgiften, de hoogste dierenwelzijnseisen en de sterkste grondgebondenheid om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Precies 10 procent van het biologisch areaal is nu biodynamisch.

Demeter producten zijn in Nederland voor het overgrote deel te koop via de biologische speciaalzaken. Daarnaast zijn veel biodynamische boerderijen gericht op rechtstreeks contact met de consument via boerderijwinkels, groenteabonnementen, boerenmarkten, webwinkels en bezorgdiensten. Enkele producten worden verkocht in supermarkten en worden gebruikt in catering en restaurants. Ze zijn dan niet altijd als Demeter product herkenbaar.

Regionale afzet van Demeter producten

De afzet van Demeter producten heeft vaker een regionaler karakter dan in de reguliere landbouw en derhalve minder last van prijsschommelingen. Zo zagen – vanwege het Russische importverbod voor fruit augustus 2014 veel fruittelers zich genoodzaakt hun fruit aan de bomen te laten hangen en vanuit de EU compensatie aan te vragen terwijl de appels van Demeter teler Piet Korstanje van Boomgaard Ter Linde voor dezelfde prijs weggingen als voorgaande jaren. Piet Korstanje: “We worden er sterker van. Mensen gaan door die boycot nadenken waar hun eten vandaan komt.” (red: momenteel geldt hetzelfde voor de melkprijzen waar de gangbare melkprijs daalt en de prijzen voor biologische en biodynamische melk met Demeter keurmerk stabiel blijven)

Toename leerlingen BD-landbouw

Naast het areaal neemt ook het aantal leerlingen toe  in de volwassenen opleidingen voor biodynamische landbouw en landbouw en zorg.

Contact

Bert van Ruitenbeek, Stichting Demeter, bert@stichtingdemeter.nl