Nieuws

Beter Leven-kenmerk maakt biologisch product aantrekkelijker voor light users

Gepubliceerd op
15 maart 2010

Het Beter Leven-kenmerk maakt het biologische product aantrekkelijker in de ogen van light users voor wie dierenwelzijn het belangrijkste motief is om te kiezen voor biologisch. Deze consumenten weten namelijk niet precies waar biologisch voor staat in relatie tot dierenwelzijn, terwijl zij dit wel heel belangrijk vinden. Het Beter Leven-kenmerk kan daarom de consument beter informeren over dierenwelzijn bij biologisch.

Begin 2007 is de Dierenbescherming een nieuw initiatief gestart om de consument te informeren over diervriendelijk consumeren: het Beter Leven-kenmerk. Het kenmerk informeert de consument over de mate van diervriendelijkheid van een dierlijk product via een sterrensysteem (één tot drie sterren), waarbij een oplopend aantal sterren een toenemende diervriendelijkheid symboliseert.
Onderzocht is of het Beter Leven-kenmerk bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van biologische dierlijke producten.

Lekker en gezond

Voor gebruikers van biologisch die dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan, blijkt het Beter Leven-kenmerk (met drie sterren) het aantrekkelijker te maken om te kiezen voor biologisch vlees en biologische eieren boven de gangbare variant.
De meeste light users kiezen echter voor biologisch vanwege de (veronderstelde) betere smaak en de bijdrage aan de gezondheid. Zij zijn waarschijnlijk makkelijker te verleiden meer of vaker biologisch te kopen met communicatie die ook het lekkere en/of gezonde van het biologisch product benadrukt. Hierbij kan overigens gebruik gemaakt worden van de veronderstelling van light users dat het welzijn van dieren de smaak van vlees positief beïnvloedt.

Effectiviteit

Voor de effectiviteit van een logo gelden drie kriteria. Het Beter Leven-kenmerk voldoet momenteel aan twee daarvan. 1. De consument moet geïnteresseerd zijn in de voor het logo relevante eigenschappen; in dit geval dierenwelzijn. Light users die vooral voor biologisch kiezen vanwege het betere dierenwelzijn blijken geïnteresseerd zijn in de informatie van het Beter Leven-kenmerk. 2. De consument moet vertrouwen hebben in de afzender van de informatie. Bij het Beter Leven-logo hebben light users groot vertrouwen in de afzender (de Dierenbescherming). 3. De consument moet de boodschap kunnen verwerken. De uitleg over het Beter Leven-kenmerk blijkt bij light users echter (nog) veel vragen op te roepen, waardoor aan deze voorwaarde voor effectiviteit nog niet wordt voldaan.

Vooral het verschil tussen één en twee sterren vinden light users moeilijk te hanteren en erg genuanceerd. Ook denken ze vaak geringschattend over de kwalificatie van slechts één ster. De Dierenbescherming zou consumenten duidelijk en overtuigend moeten informeren over de indeling in één, twee en drie sterren.

Overzicht

Veel respondenten zien liefst dat het kenmerk voortaan op alle dierlijke producten staat, of deze nou wel of – zoals bij dierlijke producten afkomstig uit de gangbare veehouderij – geen kenmerk verdienen, zodat alle dierlijke producten qua niveau van dierenwelzijn voortaan met elkaar te vergelijken zijn. Het Beter Leven-kenmerk zorgt dan voor overzicht.

Downloads

Meer downloads