Nieuws

Beheersing van bodemgebonden ziekten door juiste strategie

Gepubliceerd op
5 januari 2016

Bodemgebonden ziektes, zoals de schimmels Fusarium spp., Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani en de plant parasitaire nematoden Meloidogyne spp. en Globodera spp. zijn moeilijk te beheersen en vormen daarom een grote bedreiging voor de landbouw wereldwijd. Hoe kunnen we deze bodemgebonden ziektes onderdrukken in groenten en akkerbouwgewassen?

Hoe kunnen we de kruisbestuiving bevorderen tussen verschillende gewassen en landbouwsystemen?

Op bovenstaande vragen werd er getracht een antwoord te formuleren door de EIP-AGRI-focusgroep “IPM soilborne diseases” bestaande uit 20 experts zoals (bio)boeren, wetenschappers en beleidsadviseurs uit verschillende Europese landen. De focusgroep werd opgestart in november 2014 en kwam in oktober 2015 met conclusies en aanbevelingen aan de hand van 10 mini-papers en een eindrapport. 

Link naar de focus groep, de mini-papers en het eindrapport

De voorgestelde bodemgezondheidsstrategie werd ook samengevat in onderstaande infograpic (figuur 1). Deze bodemgezondheidsstrategie omvat verschillende principes die voor onze biolandbouw de belangrijkste tot enige tools zijn voor de beheersing van bodemgebonden ziektes:  

  • Preventie 
  • Monitoring
  • Het gebruik van compost of ander organisch materiaal 
  • Gewasrotatie 
  • Biofumigatie
  • Het gebruik van biocontrole organismen 
  • Enting

Twee Belgische experts waren lid van de focus groep: Soraya França (Biobest) en Jane Debode (ILVO). De bevindingen en aanbevelingen van de focusgroep werden door hen op nationaal vlak gecommuniceerd op de CriNglooP studiedag op 8 oktober 2015 in ILVO en via de Biobest nieuwsbrief. 

infographic.png

Meer informatie

Contact