Nieuws

Aanpak van herinplantproblemen in de bio fruitteelt

Gepubliceerd op
30 januari 2014

De problemen van bodemmoeheid bij appel nemen sterk toe. Daar waar de aanplanten vroeger gebeurden op verse grond, staan de meeste nieuwe percelen nu op herinplant. Zeker wanneer er zware aantastingen zijn van aaltjes (o.a. Pratylenchus penetrans) en in mindere mate ook van schimmels, kan dit de groei van de bomen sterk beïnvloeden. Dit resulteert vaak in een zwakke groei, onvoldoende productie, een kleine vruchtmaat en een slechte kwaliteit (o.a. onvoldoende kleuring).

Een ander belangrijk punt is de bodemstructuur. Hieraan wordt in de praktijk op dit ogenblik te weinig aandacht besteed. Het enige tijdstip waarop er iets grondig aan veranderd kan worden is net voor het planten. In bestaande aanplanten is het niet mogelijk om organisch materiaal onder te werken voor een betere bodemstructuur en vochthuishouding.

Het grote probleem van bodemmoeheid is dat de symptomen zich pas manifesteren wanneer de bomen reeds geplant zijn. Daar fruitteelt een meerjarige teelt is, is dit nog moeilijk op te lossen. Bovendien is het binnen de bio-teelt nog veel moeilijker om hier iets aan te doen. Hier is het aanbod aan producten nog kleiner.

In het kader van een CCBT-project testte pcfruit enkele mogelijke oplossingen uit in een nieuwe aanplant.

Ondanks de zwakke groeikracht die de vorige generatie bomen op dit perceel had (zie CCBT-project 'Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt', valt de groeikracht van deze jonge bomen tot hiertoe zeer goed mee. Het onderwerken van stalmest en het verbreken van de storende lagen heeft een gedeelte van het groeiprobleem kunnen oplossen. Na 2 jaar is er geen enkele behandeling die een opvallend groter boomvolume heeft opgeleverd. En ook naar productie is er geen enkel object dat opvallend beter scoort dan de controle. Er is echter wel 1 behandeling die slechter scoort en dat is de toepassing van Physiomax.

Lees het samenvattend verslag HIER.

Bron: CCBT

Meer info?

J. Vercammen en A. Gomand
Tel: +32 (0) 11/69.70.81 en +32 (0) 11/69.70.82
E-mail: jef.vercammen@pcfruit.be en ann.gomand@pcfruit.be
Website: www.pcfruit.be

Publicaties