Nieuws

Aandacht voor bemesting in de biologische perenteelt

Gepubliceerd op
17 februari 2017

In de biologische perenteelt is er nooit veel aandacht besteed aan de bemesting. N-gehaltes in de bladeren van biologische perenpercelen zitten vaak te laag. Toch is een evenwichtige bemesting de basis voor een goede vruchtkwaliteit, een evenwichtige groei en een constante productie. De afgelopen 3 jaar liepen er in het kader van CCBT twee proeven.

De proeven is een vergelijking gemaakt tussen een organische bemesting met drijfmest en digestaat en de klassieke methode met bloedmeel. Daarnaast zijn er nog andere combinaties toepast met onder andere bio-champost met een aantal nieuwere stikstofformuleringen.

Het is niet mogelijk om een goed bemestingsschema op te stellen op basis van de resultaten uit deze bemestingsproef over een periode van drie jaar. De resultaten zijn zeer wisselend. Bovendien pakten de resultaten in proef 1 anders uit dan in de lijn der verwachting. Zo was verwacht dat de combinaties van drijfmest of digestaat met bloedmeel het beter zouden doen dan het klassieke bloedmeel. Maar in deze proef behaalt bloedmeel alleen een goede productie en een goede vruchtkwaliteit. Nadeel blijft wel dat wanneer men enkel met bloedmeel werkt, er geen organisch materiaal wordt aangereikt aan de bodem en dat deze op termijn zal verarmen.

Bio-digestaat mogelijk een optie

Bio-digestaat kan een mogelijke vervanger zijn van de klassieke drijfmest, zeker binnen de perenteelt. Binnen de appelteelt kan het hoge K-gehalte een probleem zijn daar appels minder K-behoeftig zijn. Deze digestaat moet wel van een biogasinstallatie komen dat voor bio is gecertificeerd.

Humuszuren worden naar voor geschoven omdat ze de mineralisatie in de bodem zouden verhogen waardoor er meer stikstof kan opgenomen worden door de planten. Dit middel geeft wisselende resultaten als we beide proeven vergelijken.

Van de verschillende nieuwe formuleringen van biologische N-meststoffen geven zowel Fontana als DX 10 twee jaar op rij een betere vruchtkwaliteit in vergelijking met bloedmeel. De resultaten van OPF zijn wisselvallig en vragen dan ook nog meer onderzoek.

Bron: CCBT

Publicatie

Contact

  • J. Vercammen, PC Fruit, jef.vercammen@pcfruit.be
  • A. Gomand, PC Fruit, ann.gomand@pcfruit.be