Nieuws

Zwavelvoorziening op biologische veebedrijven

Gepubliceerd op
14 februari 2014

Bij de bemesting van landbouwgewassen heeft zwavel in het verleden nauwelijks aandacht gekregen. In de zwavelbehoefte werd meer dan voldoende voorzien door atmosferische depositie en verontreinigingen in diverse meststoffen. Steeds vaker worden tekenen van zwaveltekorten waargenomen op (biologische) akkerbouw – veebedrijven. Deze symptomen doen zich voor zowel op plantniveau als op dierniveau.

Veel meer dan in gangbare landbouw, waar gemakkelijk voor een kunstmeststof met extra zwavel kan gekozen worden, dient in biologische landbouw zwavel via een specifieke zwavelbemesting toegediend te worden.

Inagro en Wim Govaerts & co cvba onderzochten samen dit probleem in een CCBT-project.

In een eerste fase werd het zwavelgehalte op biologische veebedrijven in Vlaanderen in beeld gebracht. Op basis hiervan kregen de bedrijfsleiders advies omtrent de zwavelstatus van de dieren en zwavelsupplementatie in het bijzonder. Op vier bedrijven werd magnesiumsulfaat onder de vorm van bitterzout toegediend aan het vee en was er een verdere opvolging.

In een tweede fase werd op vier bedrijven waar een vermoeden van zwaveltekorten bij de dieren was eveneens het zwavelgehalte in de grasklaver en in de bodem van een aantal percelen geanalyseerd. Finaal werd op twee bedrijven met een zwaveltekort in hun grasklaver een bemestingsproef aangelegd. Hierbij werd het effect van verschillende soorten zwavelbemesting nagegaan op het zwavelgehalte in bodem en grasklaver en op de grasklaveropbrengst.

Lees het samenvattend verslag HIER.

Bron: CCBT

Meer info?

Wim Govaerts en Annelies Beeckman
Tel: +32 (0)477 77 46 95 en +32 (0)51 27 32 51

E-mail: wim.govaerts@bioconsult.be en annelies.beeckman@inagro.be

Meer informatie in dossier: