Nieuws

Zorgkwekerij voor verbrede glastuinbouw biedt perspectief

Gepubliceerd op
8 maart 2007

In de glastuinbouw is schaalvergroting een trend, maar ook verbreding met zorg geeft mogelijkheden voor extra inkomsten. Vanuit de regio Westland is belangstelling aanwezig. Wel zitten er nog wat haken en ogen aan zorgverlening op het tuinbouwbedrijf. In het project Sociale Kas zijn de eerste stappen gezet.

Zorglandbouw onder glas, is dit haalbaar? Wel gelden er enkele randvoorwaarden, de belangrijkste zijn:

  • De zorgkwekerij is een tuinbouwproductiebedrijf en beschikt over voldoende ruimte voor zorgactiviteiten.
  • Het bedrijf is financieel levensvatbaar (rendabel).
  • Zorgverlening sluit aan bij de persoonlijke motivatie van de tuinder.

Het onderzoek heeft zich het afgelopen jaar gefocust op de regio Westland. In deze regio zijn verschillende doelgroepen van cliënten onderscheiden met elk hun eigen specifieke mogelijkheden en beperkingen. Via maatwerk zullen passende combinaties tussen (type) cliënten en kwekerij moeten worden gemaakt. Bij een aantal zorgboeren en zorgtuinderij is gevraagd naar hun ideeën over de (on)mogelijkheden voor zorgglastuinbouw. Daarnaast zijn contacten gelegd met gezondheidsinstellingen, doorverwijzende personen uit de zorgsector, een geïnteresseerde gemeente en onderzoekers uit andere sectoren. Via maatwerk kunnen op geïnteresseerde kwekerijen passende combinaties tussen cliënten en kwekerij worden gemaakt.

Carin van der Lans begeleide het project en is optimistisch over de mogelijkheden: “In een workshop met verschillende betrokkenen uit de tuinbouw, beleid en zorg hebben we ideeën en ervaringen uitgewisseld. Na de workshop en verkenning hebben we de mogelijkheden en knelpunten op een rij gezet en in het vervolgproject zoeken we naar oplossingen en verdere invulling voor zorgverlening in de glastuinbouw.” De uitkomsten uit de verkenning staan in het rapport “Zorgverlening in de glastuinbouw. Is er perspectief voor een zorgkwekerij?“

Meer info:
Open rapport: "Zorgverlening in de glastuinbouw" (pdf, 870kb)