Nieuws

Zinkgehalte geit niet altijd op peil

Gepubliceerd op
19 februari 2010

Gemiddeld zit er in de eigen voedermiddelen van biologische geiten voldoende zink. Een op de vijf geiten heeft te weinig zink in het bloed. Een mineralenbolus kan dat zinktekort aanvullen. Een artikel in V-focus van december 2009 gaat in op de zinkgehalten in het rantsoen, de zinkbehoefte en de zinkbenutting bij biologisch gehouden geiten.

Binnen het project Biogeit is op veertien biologische geitenbedrijven bloed onderzocht op gehalten aan mineralen en vitaminen. Zink is onmisbaar voor de werking van een groot aantal enzymen en voor het functioneren van verschillende weefsels. Zinkgebrek geeft verminderde groei en verminderdde vruchtbaarheid. Zinkgebrek is het dier vrij snel aan te zien.

Melk bevat veel zink. De behoefte aan zink is bij lacterende geiten dan ook veel hoger dan bij jonge of drachtige geiten. Is de huidige in Nederland gehanteerde behoeftenorm voor zink wel hoog genoeg?
De onderzoekers concluderen dat er in de eigen voedermiddelen voldoende zink zit. Hiervoor onderzochten zij het overschot of tekort aan zink voor een geit met een productie van 3 kg melk per dag per voerdermiddel. Krachtvoer, kruiden en struiken geven gemiddeld een overschot van 150 procent. Graskuil en snijmaïskuil bevatten gemiddeld ruim voldoende zink om de behoefte van de geit te dekken. Wilgen leveren veel zink, maar ook de kruiden cichorei en smalle weegbree.

Gemiddeld hebben alle onderzochte groepen voldoende zink in het bloed. In Nederland is de ondergrens 9 μmol/l, in Duitsland is dat 12 μmol/l. Van de onderzochte geiten heeft één op de vijf een te lage zinkwaarde. Dit zijn vooral de oude geiten en geiten in laagproductieve en schrale groepen. Oorzaken? Stress en koorts, maar ook het productieniveau en het ras. Nubische geiten staan bekend om hun efficiëntere zinkbenutting.

In de praktijk bestaat de indruk dat organisch gebonden zink wel beter werkt bij een zinktekort als gevolg van overmaat aan andere elementen. Een mineralenbolus kan bij oudere geiten een tekort aan zink wel aanvullen. Circa 75 procent van de dagelijkse behoefte van een drachtige geit kan hiermee worden gedekt. Bij te lage bloedwaarden blijkt het effect het grootst; bij het aflammeren hebben de geiten met een bolus een hoger zinkgehalte in het bloed dan de geiten zonder bolus. Bij die te lage bloedwaarden is de benutting van zink uit het rantsoen dus onvoldoende geweest. De lammeren hebben op alle bedrijven een duidelijk lager zinkgehalte in het bloed dan de geiten.

Klik hier voor het complete artikel ‘Zinkgehalte geit niet altijd op peil’ uit V-focus, dezember 2009.

Het complete Biogeitrapport 21 ‘Mineralenvoorziening van geiten’ is binnenkort digitaal beschikbaar op www.biogeit.nl.

Downloads

Meer downloads

Links