Nieuws

Zijn biologische producten veiliger?

Gepubliceerd op
7 november 2006

Afgelopen jaren heeft Rikilt van Wageningen UR samen met Louis Bolk Instituut e.a. gekeken naar verschillen in voedselveiligheid tussen biologisch en gangbaar geproduceerd voedsel.

Het onderzoek toont wel verschillen, maar kan geen duidelijk verband leggen met de productiemethode. Daarom pleit de Voedsel Waren Autoriteit (VWA) voor een lange termijn monitoring van contaminanten en schadelijke micro-organismen in biologische producten. Dit gebeurt al voor gangbare producten.

Schimmeltoxines

In tarwe zijn de fusariumtoxines gemeten. De hoeveelheden lijken echter meer samen te hangen met de weersomstandigheden tijdens de teelt dan met de productiemethode.

Nitraat

Metingen in sla gaven lagere gehalten in biologische kropsla uit de vollegrond. IJsbergsla uit de vollegrond en kassla vertoonden geen verschillen. In enkele gevallen werd de nitraatnorm overschreden. In winterpeen (B-C peen) lag het nitraatgehalte in biologisch peen gemiddeld hoger dan in gangbaar. De niveaus vormen geen risico voor de consument. Wortels bestemd voor de babyvoeding, waar een norm van 200 mg per kg droge stof geldt, bleven wel onder de norm.

Micro-organismen

Salmonella werd op biologische varkensbedrijven weinig aangetroffen, maar Campylobacter wel. Ook biologische kippen zijn vaker besmet met Campylobacter dan met Salmonella. Pathogene E-coli 0157 kwam zowel bij rundvee uit de biologische als gangbare veehouderij voor. Volgens de vooronderstelling beïnvloedt de aard van het voer de aanwezigheid van Salmonella. Dit lijkt bij Campylobacter en E-coli 0157 niet het geval.

Antibioticaresistentie

Zoals verwacht is de totale antibioticaresistentie in de biologische sector lager dan die in de gangbare. Dit komt door een lagere selectiedruk in de biologische veehouderij.

Risico’s

Op basis van de resultaten blijkt dat biologische producten geen extra risico’s met zich meebrengen in vergelijking tot gangbaar geteelde en verwerkte producten. Omgekeerd, dus dat biologische producten minder risico’s geven, blijkt niet uit dit onderzoek.

Meer informatie: