Nieuws

Ziekten en plagen in biologische sierteelt

Gepubliceerd op
8 maart 2007

In de groenteteelt is al veel bekend over beheersing van ziekten en plagen, maar binnen een relatief jonge sector als de biologische sierteelt ontbreekt nog kennis en ervaring. In navolging van de vollegrond sierteelt (2006) zijn ook voor de glassierteelt de meest voorkomende ziekten & plagen op een rij gezet.

De brochure “beheersing van ziekten & plagen in biologische snijbloemen onder glas” begint met het herkennen van de schadeveroorzaker. In de brochure zijn naast beschrijvingen van de boosdoeners met hun levenswijze ook schadebeelden in het overzicht meegenomen. Zover bekend geeft de brochure informatie over preventieve maatregelen en curatieve acties zover deze in de biologische landbouw gebruikt mogen worden.

Onderzoeker Frank van der Helm heeft de laatste hand gelegd en is tevreden met het resultaat. Binnen ons instituut (WUR-PPO) werken veel deskundigen en ieder heeft materiaal aangeleverd die voor de teler van belang zijn. Met deze basisinformatie als achtergrond werken we verder aan beheersing van ziekten en plagen die serieuze problemen geven voor de telers. Voor de glasteelt werken we samen met glasgroenteteelt aan bodemplagen en voor de vollegrond vooral aan beheersen van schimmelziekten. Voor sierteelt is beheersing van plagen erg belangrijk omdat de consument een gaaf en onbeschadigd product verwacht en de tolerantie bij inkopers laag is.

Meer info:
Open brochure: "Ziekten en plagen in biologische snijbloemen onder glas" (Pdf, 12.7mb)
(De brochures over ziekten en plagen in biologische sierteelt zijn ook verkrijgbaar bij WUR Lisse)