Nieuws

Zes rapporten over ketenontwikkeling cranberry’s

Gepubliceerd op
29 augustus 2007

Het co-innovatieproject 'Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland' heeft vijf deelpublicaties en een eindrapportage voortgebracht. De rapporten tonen aan dat er voor biologische cranberry’s in Nederland een veelbelovend toekomstperspectief is. Het project heeft tevens geresulteerd in de aanzet tot een biologische cranberryketen.

In deTeelthandleiding van biologische cranberry is binnen- en buitenlandse kennis over de biologische cranberryteelt gebundeld. De handleiding gaat in op de plant, marktperspectieven, rassen, aanleg en onderhoud van een cranberrysperceel bemesting, gewasbescherming, onkruidbestrijding, oogst, economische perspectieven enzovoort.

Het rapport Bewaaronderzoek biologische cranberry’s geeft op basis van onderzoek algemene, voorlopige bewaaradviezen voor verse cranberry’s. Een standaardrecept voor succesvolle bewaring is echter niet te geven, vanwege de variatie binnen partijen geoogste bessen. Verder is de bewaarbaarheid ook seizoensafhankelijk. Lange bewaring is ‘topsport’.

Het Marktonderzoek biologische cranberry’s geeft inzicht in het functioneren van de gangbare en biologische markt voor verse cranberry’s in Nederland en West-Europa. Ook zijn de gezondheidsclaims onderzocht. De conclusie is dat er een veelbelovend toekomstperspectief is voor lokaal geteelde biologische cranberry’s.

Het rapport Consumentenonderzoek biologische cranberry’s beantwoordt vragen als: hoe kijkt de Nederlandse consument aan tegen biologische cranberry’s van Nederlandse bodem, wie koopt cranberry’s, wanneer en voor welk doel? De Bedrijfseconomische analyse biologische cranberry in Nederland geeft aan dat cranberryteelt als nichemarkt goede perspectieven biedt. Het inkomen, het imago en de afzetperspectieven zijn gunstig.

In de Eindrapportage Ketenontwikkeling biologische cranberry’s in Nederland wordt geconcludeerd dat cranberryteelt technisch en economisch haalbaar is in regio’s met zure zand- of veengrond met een pH lager dan 5,5. Door de investeringen betreft het een teelt voor de lange termijn. Ook is het door de onkruiddruk een arbeidsintensief gewas, heeft een proef bij een teler uitgewezen.

Tijdens de slotbijeenkomst hebben de ketenpartners BeSNederLand bv, Wezo groep nv, Berrico FoodCompany bv en Fruitbedrijf Goense een intentieverklaring getekend om samen te bouwen aan een biologische cranberryketen. Allen geven aan dat voor de toekomst een goede rassenselectie van belang is. Het komt aan op rassen met bessen met een goede kleur, smaak, grootte, hardheid en houdbaarheid.

Zie onderstaande links voor de complete teksten van de rapportages over 'Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland'.

Links