Nieuws

Weinig koper tegen phytophthora verlengt de groeiduur van het aardappelgewas

Gepubliceerd op
21 juni 2011

In Nederland is toepassing van koperhoudende bestrijdingsmiddelen tegen Phytophthora niet toegestaan. In het buitenland worden deze middelen wel toegepast vanwege minder strenge bestrijdingsmiddelenwetten. Op het proefbedrijf in Lelystad zijn de effecten van lage doseringen met koper beproeft. Er is gekozen voor een, twee of vier bespuitingen met maximaal 300 gram koper per hectare.

De gekozen dosering is gebaseerd op de hoeveelheid koper die verschillende gewassen nodig hebben in een 6-jarige rotatie.
Het waarschuwingssysteem Dacom Adviesmodule is gebruikt als basis voor de bespuitingen met enkele middelen, waarvan drie koperhoudende middelen. Dit in wisselende concentraties. Maximaal is er acht keer over het gewas gespoten. De proef is op een gangbaar perceel op 7 mei in viervoud gepoot met het ras Agria en steeds machinaal gespoten. In het voorjaar (17 mei) is er bemest met 170 kg N per hectare. Na oogst is ook de knolaantasting vastgesteld.

Op 26 juli werd in de proef de eerste Phytophthora- aantasting van het seizoen gevonden. Vanaf half augustus was het een zeer natte maand. In totaal viel er in augustus 234 mm neerslag. Op 20 augustus is het gewas op het proefveld doodgespoten.

De belangrijkste conclusies van deze veldproef zijn:

  1. 1, 2 of 4 keer spuiten met in totaal 300 gram koper per hectare vertraagde de aantasting door Phytophthora infestans.
  2. Binnen de grensvoorwaarde van 15% dood loof door Phytophthora voor definitieve loofdoding (onbehandeld begin augustus) kon door in totaal 300 gram koper per hectare de loofdoding met circa 6 dagen worden uitgesteld. Dit komt overeen met ongeveer 4,8 ton extra aardappelen per hectare.
  3. In augustus was de Phytophthoradruk in deze proef zo hoog dat geen van de toegepaste spuitregimes het gewas volledig kon beschermen.
  4. De behandelingen die het loof het best beschermden tegen Phytophthora infestans hadden ook de meeste aangetaste knollen. De veronderstelde hoge aantallen vitale sporen op de momenten met de hevigste neerslag bij deze behandelingen is een mogelijke verklaring hiervoor.
  5. De gebruikte middelen en concentraties gaven onvoldoende bescherming van het gewas om knolaantasting door Phytophthora infestans te voorkomen.

De Phytophthora-situatie verschilt van jaar tot jaar. Bespuitingen met koper kunnen de loofvernietigingsdatum uitstellen. Hoe lang de loofdoding kan worden uitgesteld hangt af van de besmetting en infectiedruk. Bij vroege infecties kan uitstel ook een belangrijk verschil maken in de kwaliteit van de geoogste knollen (een betere knolgrootte en een beter onderwatergewicht).

  • Contact informatie: Kees Bus, PPO van Wageningen UR

Downloads

Meer downloads