Nieuws

Wat te doen bij bijterij?

Gepubliceerd op
20 oktober 2010

Staartbijten, oorbijten en flankbijten zijn vormen van abnormaal gedrag in de varkenshouderij. Zodra bijterij optreedt is een snelle en effectieve behandeling belangrijk om escalatie van de problemen te voorkomen en negatieve effecten op productie en dierenwelzijn te minimaliseren. Zo schrijven onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research in V-focus.

Zeker naar de toekomst toe is een effectieve behandeling van bijterij van toenemend belang. De maatschappij accepteert bijvoorbeeld steeds minder makkelijk dat staarten routinematig worden gecoupeerd, en marktpartijen beginnen zich te oriënteren op alternatieven.

Maatregelen

Uit een enquête blijkt dat biologische varkenshouders het verstrekken van hokverrijking belangrijker vinden dan reguliere varkenshouders. Ook noemen biologische varkenshouders vaker afleidingsmateriaal als belangrijke maatregel en geven ze minder vaak antibiotica.
Onderzoek van Wageningen UR Livestock Research wijst uit dat staartbijten succesvol kan worden tegengegaan door lang stro te verstrekken (tweemaal daags een handvol) en door het uit de groep halen van de bijter. Het smeren van antibijtmiddelen kan een hulpmiddel zijn in de beginfase van een uitbraak.

Wees alert op staarthouding

Essentieel is echter dat de varkenshouder altijd alert blijft op het gedrag van zijn varkens. De staarthouding kan bijvoorbeeld verklikken wat er gaat gebeuren. Een krulstaart is een goed teken, terwijl een hangende staart of een staart die tussen de achterpoten geklemd wordt een grotere kans heeft om gewond te raken. Ook daarom is het minder wenselijk dat de staarten volledig worden gecoupeerd: met het verwijderen van de gehele staart verdwijnt het aanwijsstokje dat een varkenshouder prima kan gebruiken als managementinstrument dat aangeeft dat er in de stal iets aan de hand is.

  • Contact informatie: Marc Bracke, Wageningen UR Livestock Research

Downloads

Meer downloads