Nieuws

Wat is gezondheid en welzijn voor biologische geitenhouders?

Gepubliceerd op
18 oktober 2007

Onderzoekers van de Animal Sciences Group van Wageningen UR en van het Louis Bolk Instituut hebben de visie op gezondheid en welzijn van biologische geitenhouders in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van een lichamelijke of geestelijke ziekte of aandoening. Gezonde landbouwhuisdieren moeten zich ook kunnen handhaven in de koppel, voldoende voer opnemen en natuurlijk gedrag vertonen, volgens biologische geitenhouders. In de geitenhouderij kun je een gezondheidsprobleem maar een paar uur aanzien, omdat een geit een laag lichaamsgewicht heeft, slechts een achtste van dat van een koe. Snel ingrijpen met verantwoorde medicijnen is dus gewenst. De markt voor geneesmiddelen voor geiten is echter klein. De biologische geitenhouders zouden graag zien dat geneesmiddelen die niet voor geiten geregistreerd zijn, maar wel voor gebruik bij schapen- en rundvee, ook voor geiten worden vrijgegeven.

De uitkomsten van het onderzoek geven onderzoekers en beleidsmakers een beeld van welke aspecten door de sector belangrijk worden gevonden. Dit kan als basis dienen voor nieuw onderzoek of beleid. Ook kunnen melkveehouders nu hun eigen visie toetsen aan wat er leeft bij hun collega’s.

Biologische geitenhouders denken er zo over:

 • Een gezond dier is sterk, heeft weerstand en een groot herstellingsvermogen, een goede productie en conditie en speelt in het hok.
 • Antibiotica moet ook in de toekomst gebruikt kunnen worden om dierenleed te voorkomen, maar preventie heeft de voorkeur.
 • Nieuwe ontwikkelingen op veterinair gebied zijn geoorloofd, mits het geen residuen achterlaat, geen resistentie veroorzaakt en wel een groot beroep doet op het zelfgenezend vermogen van het dier.
 • Een zeer hoog hygiëneniveau zit weerstandsopbouw in de weg.
 • Vertrouw in beperkte mate op de zelfredzaamheid van dieren, maar voorkom ernstig lijden. Houdt rekening met ethische normen, de ernst van het lijden, de tijdsduur en de aard van de aandoening (incidenteel of chronisch) en het zich kunnen handhaven in de kudde.
 • Geneesmiddelen die niet voor geiten geregistreerd zijn, maar wel voor gebruik bij schapen- en rundvee, moeten ook voor geiten worden vrijgegeven. Experimenteer op praktijkbedrijven niet met niet-geregistreerde middelen.
 • Adviseurs moeten rekening houden met de biologische veehouder en zijn werkwijze. Echter, diergezondheid en dierwelzijn zijn belangrijker. Als dat binnen de biologische principes kan, is dat meegenomen.
 • Hoewel verplichte monitoren niet nodig is, moet de sector alert zijn op zoönosen, want de consument verwacht een gezond product.
 • Welzijn is nog niet te meten. Er moeten meer objectieve maten worden ontwikkeld.
 • Probleemloos produceren mag iets productie kosten. Als alles lekker loopt en welzijn van dier en mens optimaal zijn, geeft dat extra werkplezier.
 • Diergezondheid en welzijn zijn niet automatisch gewaarborgd, maar er wordt wel moeite gedaan om een goed niveau te bereiken.
 • Zelf voer verbouwen mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de geit. Regels meten worden aangepast om dierenleed te voorkomen.

Klik hier voor samenvatting en complete rapport "Visie gezondheid en welzijn biologische landbouwhuisdieren"