Nieuws

Wanneer wil een kip de uitloop in?

Gepubliceerd op
23 april 2014

Voor biologisch pluimvee geldt dat de dieren altijd toegang tot een uitloop in open lucht moeten hebben 'wanneer de weersomstandigheden en de staat van de grond dit mogelijk maken'. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Proefbedrijf pluimveehouderij ging op zoek naar criteria die het comfort van biokippen in de uitloop concreter kunnen bepalen.

Pluimveehouders geven aan dat er hierover veel discussie bestaat, zowel bij controles door bevoegde instanties als onderling tussen collega’s. Ze vroegen aan het Proefbedrijf om op zoek te gaan in de literatuur naar bruikbare criteria die de comfortbeleving van een biokip in de uitloop concreter kunnen omschrijven.

Bron: CCBT

Publicatie

Wanneer wil een kip de uitloop in? Deel 1

Wanneer wil een kip de uitloop in? Deel 2


Contact

Ine Kempen, ine.kempen@proefbedrijf.provant.be