Nieuws

Vruchtwisseling en aaltjes in proef Bodemkwaliteit Veenkoloniën

Gepubliceerd op
29 mei 2015

Tagetes, het zogenaamde afrikaantje, is een goede bestrijder van het wortellesie-aaltje Pratylenchus penetrans. In de systeemproef Bodemkwaliteit in de Veenkoloniën vervangen we in de vruchtwisseling (aardappel-zomergerst-aardappel-suikerbiet) de zomergerst door tagetes en moet de meeropbrengst van de aardappelen op den duur zowel de kosten van de tagetesteelt als het verlies van de zomergerstopbrengst compenseren.

In 2013 is het project 'Bodemkwaliteit in de Veenkoloniën' gestart waarin zes  verschillende maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit worden getest. Een van die maatregelen is de teelt van tagetes ter bestrijding van het wortellesie-aaltje Pratylenchus penetrans. In 2013 hebben we voor het eerst tagetes geteeld in 2014 voor het eerst aardappelen gepoot ná deze tagetes. Het belangrijkste doel van deze maatregel is: Wat is de optimale teeltfrequentie van de tagetes en is de meeropbrengst van de aardappelen voldoende om de kosten van de tagetesteelt én het verlies van de zomergerstopbrengst te dekken? 

Wortellesie-aaltjes verdwenen

Het proefperceel is bij aanvang van het onderzoek in 2013 matig tot zwaar besmet met Pratylenchus penetrans met 400 tot 1400 eieren/100 cc grond. Na de eerste teelt tagetes in 2013 is de besmetting in het voorjaar van 2014 gedaald naar vrijwel  nul.

verzicht aanwezige wortellesie-aaltjes op het proefveld.

Extra kosten voor teelt

Door verlies van de zomergerst opbrengst en de kosten voor de tagetes teelt is het bouwplansaldo € 269 per hectare lager. Om deze kosten te compenseren zullen de zetmeelaardappelen minimaal 14,4 procent meer moeten opbrengen bij een teelt van tateges van eens in de vier jaar. Wanneer eens per acht jaar tagetes wordt geteeld zijn de gemiddelde kosten € 108,- per hectare. Dit kan gecompenseerd worden met een opbrengstverhoging van 7,2  procent. Bij het telen van eens in de 12 jaar betekent dit een kostenpost van € 72 per hectare.  Deze kosten kunnen dan met een opbrengstverhoging van 4,8 procent volledig worden gecompenseerd.

Meeropbrengsten aardappelen

In 2014 was de opbrengstverhoging van aardappelen met vier procent niet groot genoeg om de kosten goed te maken. Het jaar 2014 was een jaar zonder droogtestress of andere groeibelemmerende  omstandigheden. Meerjarig onderzoek moet uitwijzen hoe groot het effect van tagetes is onder minder optimale groeiomstandigheden van de aardappelen. Belangrijke vragen hierin zijn: Wat is  het effect van de teelt van  tagetes in de vruchtwisseling? Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van tagetes in combinatie met andere maatregelen in de proef.

Bodemdag Veenkoloniën

Als u meer wilt weten over deze proef dan kunt u tijdens de  Bodemdag Veenkoloniën 2015 op 18 juni op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond het proefveld bezichtigen. Deze proef zal dan nader toegelicht worden in de rondgang.  Het thema van de Bodemdag is dit jaar ‘Hoe houden we de bodem vruchtbaar?‘  Meer informatie en programma van deze Bodemdag is te vinden op de website van www.innovatieveenkoloniën.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opzet van de proef, lees de flyer: Bodemkwaliteit Veenkoloniën, opzet proef.

Contact