Nieuws

Voorziening van biologische opfokzeugen

Gepubliceerd op
19 november 2009

De meest geschikte manier voor de biologische varkenshouderij om zichzelf op korte termijn te voorzien van opfokgelten is een rotatiekruising gebaseerd op de TOPIGS 40. Op langere termijn is een biologische foklijn gebaseerd op de TOPIGS Z-lijn het meest gewenst. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research en het Institute for Pig Genetics met ondersteuning van TOPIGS, De Groene Weg en de Vereniging Biologische Varkenshouders.

Biologische varkenshouders in Nederland maken voor de vervanging van hun zeugen gebruik van fokmateriaal uit de gangbare varkenshouderij, via aankoop van fokgelten of aankoop van sperma van gangbare zeugenlijnen voor de eigen aanfok van fokgelten. Echter, biologische bedrijven die alle fokgelten voor vervanging aankopen van niet-biologische bedrijven voldoen niet aan de Skal-richtlijn. Deze studie vergelijkt daarom rassen, kruisingen en fokkerijstructuren om de meest geschikte werkwijze te vinden waarmee de biologische varkenshouderij zichzelf kan voorzien van fokgelten.

In deze studie zijn drie kansrijke fokkerijstructuren nader onderzocht:

  1. Biologisch fokbedrijf. Eén of meer biologische bedrijven fokken gelten met sperma van KI-beren uit de niet-biologische fokkerij en leveren deze gelten uit aan andere biologische zeugenbedrijven. Dit is een variant waarin zgn. F1 of kruisingsgelten worden gefokt op basis van rassen uit de gangbare houderij.
  2. Rotatiekruising. Gesloten structuur waarbij gelten voor de vervanging van zeugen op de biologische zeugenbedrijven gefokt worden door sperma van KI-beren van tenminste twee verschillende rassen/lijnen uit de niet-biologische fokkerij beurtelings te gebruiken. Dit is een variant waarin zgn. rotatiekruisingsgelten worden ingezet op basis van rassen uit de gangbare houderij.
  3. Biologische foklijn. Specifieke biologische zeugenlijn die wordt geselecteerd met een biologisch fokdoel op basis van op biologische bedrijven verzamelde data. Dit is een variant waarin raszuivere of synthethische gelten worden ingezet van rassen/lijnen gefokt op basis van de biologische houderij-principes.

Om de biologische varkenshouders de gelegenheid te geven de beste combinatie van rassen/lijnen en fokkerijstructuur te kiezen voor de biologische varkenshouderij, zijn drie analyses uitgevoerd:

  1. analyse van praktijkgegevens van biologische varkensbedrijven en een vergelijking met gangbare varkensbedrijven;
  2. modelanalyse van de verschillende fokkerijstructuren in combinatie met verschillende lijnen/rassen en
  3. analyse van de verwachte genetische vooruitgang in de drie genoemde fokkerijstructuren.

Rotatiekruising blijkt op dit moment de meest realistische optie, mede omdat het gebruik van rotatiekruising de mogelijkheid open laat om op termijn op een biologische foklijn over te schakelen. Het biologisch fokbedrijf is afgevallen om gezondheidsrisico’s (een of twee fokbedrijven voor alle biologische zeugenbedrijven) en het feit dat men dan afhankelijk blijft van gangbare genetica.

Downloads

Meer downloads

Links