Nieuws

Voorkom beschadiging tijdens de aardappeloogst

Gepubliceerd op
2 juni 2011

Rooibeschadiging leidt tot kwaliteitsverlies, door zorgvuldige oogst en goede inschuurlijn blijft de schade beperkt. Binnen het project Bioimpuls heeft DLV Plant bij diverse biologische aardappeltelers metingen gedaan naar beschadigingen tijdens het rooien en het inschuren van aardappelen. Dit onderzoek is uitgevoerd met de zogeheten “Elektronische aardappel”. Deze aardappel brengt de punten waar beschadiging optreedt in rooi- en inschuurlijn goed in beeld. De resultaten van de metingen zijn opvallend. Het blijkt dat op het gebied van beschadigingen in de biologische aardappelteelt zeker winst te behalen is.

De elektronische aardappel brengt de punten in beeld waar beschadiging kan optreden tijdens de oogst en het inschuren van aardappelen. Via een zender en een meetkastje worden gegevens die de elektronische aardappel verzameld en geanalyseerd. De resultaten worden direct met de teler besproken. Op basis van de meetresultaten kan de lijn worden aangepast om verdere beschadigingen te voorkomen. Bij sommige bedrijven vielen de uitslagen van de elektronische aardappel erg tegen, anderen hadden het wel goed voor elkaar. Wat betreft de rooier blijkt rooisnelheid een belangrijk item. Een goede rooisnelheid, waarbij de rooimatten vol liggen met aardappelen en losse grond, geeft de minste beschadigingen.

Rijsnelheid en doorstroom

Wanneer de rooisnelheid wordt beperkt, er geen losse grond op de matten ligt en de aardappelen niet in één stroom over de rooimatten gaan, nemen de beschadiging toe. Een voorbeeld hierin was een perceel waar wortelonkruid een groot probleem is. Dit onkruid belemmert de capaciteit van de rooier drastisch, hierdoor gaan de aardappelen zonder losse grond en niet in één stroom over de rooier. Daarnaast moet de rooier, om het onkruid te verwijderen agressief worden afgesteld , ook dit werkt beschadigingen in de hand.

In de afbeelding is de uitslag van de meting van het bovenstaand voorbeeld weergegeven. Er mag vanuit worden gegaan dat bij een waarde boven de 20 de kans op beschadigingen wordt vergroot. Bij het rooien onder normale omstandigheden zijn waarden onder de 20 goed haalbaar. Wanneer de metingen van verschillende rooiers naast elkaar worden gelegd blijkt dat omstandigheden van het perceel en vakmanschap van de chauffeur van groot belang zijn. Verschillen tussen type rooiers zijn moeilijk aan te tonen.

Risico bij inschuren

Bij het inschuren is het risico op beschadigingen zeker zo groot als bij het rooien. Opvallend is dat sommige telers nog werken met verouderde inschuurtechniek. Bij deze techniek is met de bouw aanzienlijk minder aandacht geschonken aan productvriendelijkheid in vergelijking met nieuwe machines. Met name bij oude stortbakken is dit goed meetbaar. Hier zijn grote valhoogtes te vinden en zijn delen die in contact komen met de aardappelen onvoldoende berubberd. Ook smalle transportbanden die met een hoge bandsnelheid moeten draaien om de nodige capaciteit te kunnen halen, geven duidelijk meer beschadiging dan moderne brede banden.

Bij een beperkt aardappelareaal is een nieuwe inschuurlijn vaak niet rendabel te krijgen. Samenwerkingsverbanden met collega (gangbare)akkerbouwers of afspraken met de plaatselijke loonwerker kunnen hierin een oplossing bieden.

Downloads

Meer downloads