Nieuws

Voorkiemen biologische aardappelen loont

Gepubliceerd op
17 februari 2015

Voorkiemen biedt meer garantie op een goede opkomst en geeft het gewas een groeivoorsprong van 1 à 2 weken, niet onbelangrijk in een plaagrijk seizoen. Voorkiemen is in Vlaanderen echter nog geen standaardmaatregel in de biologische aardappelteelt. Inagro nam de proef op de som in een demonstratieve proefopzet.

De proef werd geïntegreerd in de rassenproef biologische aardappelen 2014 waarvan de teeltomstandigheden werden beschreven in dit artikel.

Het pootgoed van Toluca werd bij ontvangst in twee loten opgedeeld. Eén lot werd op 28 februari in voorkiemzakken van Joppe gehangen en tijdens de eerste week in de loods bij ong. 15°C bewaard. Daarna stonden ze buiten in de open lucht tot het planten. Nachtvorst van betekenis was er niet en tegen regen werden de zakken beschermd met een regenflap bovenop de kiemrekken. Op 14 april waren de poters voorzien van goed afgeharde schoten van 5 tot max. 15 mm lengte.

Het tweede lot werd bij levering in de een koelcel bij 6°C geplaatst. Daar werden ze bewaard tot een week voor het planten. Op 14 april waren de poters net wakker met gepunte schoten tot max. 4 millimeter lang.

Gewasontwikkeling

Het planten gebeurde op 14 april in een goed opgewarmde bodem. Ook de weersomstandigheden in de rest van het voorjaar waren gunstig voor de begingroei. Bij de opkomsttelling op 12 mei was reeds 81% van de voorgekiemde poters boven de grond t.o.v. 30% van de niet voorgekiemde. Op volgende foto’s is de gewasstand op 27 mei te zien. De niet voorgekiemde Toluca was naar schatting 10 dagen achterop. Bij een proefrooi op 30 juni was het verschil in tussentijdse opbrengst zeer duidelijk.

Foto: de gewasontwikkeling van Toluca op 27 mei, voorgekiemd (links) en niet voorgekiemd (rechts)
Foto: de gewasontwikkeling van Toluca op 27 mei, voorgekiemd (links) en niet voorgekiemd (rechts)
Foto: tussentijdse opbrengst van 5 struiken op 30 juni, voorgekiemd (links) en niet voorgekiemd (rechts)
Foto: tussentijdse opbrengst van 5 struiken op 30 juni, voorgekiemd (links) en niet voorgekiemd (rechts)

Toluca is praktisch plaagresistent waardoor de twee objecten nog bleven doorgroeien in de plaagrijke maand juli. De proef werd gebrand op 5 augustus. Zoals blijkt kon het niet voorgekiemde object in juli nog redelijk bijbenen met uiteindelijk een iets lagere opbrengst met een fijnere sortering. De marktbare opbrengst (+35 mm) was voorgekiemd 40,9 ton/ha, niet voorgekiemd 36,7 ton/ha. De sortering +50 mm gaf voorgekiemd 36,4 en niet voorgekiemd 28,1 ton/ha. Het onderwatergewicht was ongeveer gelijk (335 g/5 kg).Foto: de sortering van Toluca bij oogst, voorgekiemd (links) en niet voorgekiemd (rechts)
Foto: de sortering van Toluca bij oogst, voorgekiemd (links) en niet voorgekiemd (rechts)

Voorkiemen ook voor mij?

Het nut van voorkiemen in de biologische aardappelteelt is al langer gebleken en keert terug in deze resultaten. De meeropbrengst hangt sterk af van de seizoensomstandigheden en het ras, maar is in jaren met een hoge plaagdruk steeds significant. Voorkiemzakken zijn hierbij een handig hulpmiddel dat ook op grote schaal toepassing kan vinden. Een terugverdientijd van 3 à 4 jaar is reëel. Wie op kleinere schaal aardappelen teelt, kan uiteraard nog goed weg met kiembakjes of kan de pootaardappelen ook los over de vloer openspreiden en regelmatig keren.

Bron: CCBT

Publicatie

Meer informatie

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be of Lieven Delanote, Inagro, lieven.delanote@inagro.be