Nieuws

Voorjaartips voor bio-granen

Gepubliceerd op
22 maart 2017

De granen komen dit voorjaar mooi uit de winter. Percelen met rijke voorteelt of in mengteelt met erwten en veldbonen kunnen waarschijnlijk zonder stikstofbemesting. Andere hebben baat bij een kleine boost. Daarnaast kan nu op veel percelen de wiedeg ingezet worden. Voor zomergranen is half maart ideaal voor zaai. Lieven Delanote van Inagro geeft enkele actuele tips voor dit moment.

Onkruidbestrijding wintergranen

Voor zover percelen voldoende toegankelijk zijn, is nu mooi werk mogelijk met wiedeg. Neem lichte tractor, brede band of dubbel lucht. Granen zijn doorgaans goed ontwikkeld en staan vrij fors. Ze verdragen zodoende een stevige tik. Kleinere onkruiden kun je nu een stevige duw geven. Volgende week / week nadien zijn ze mogelijk al te groot en is efficiëntie minder goed. Wiedeg mag stevig afgesteld worden. Eventueel langs en dwars wiedeggen. Op 31 maart organiseren we overigens een demo met diverse wiedeggen bij Thierry Beaucarne – klik hier voor meer info.

Wiedeg langs en dwars op perceel triticale
Wiedeg langs en dwars op perceel triticale

Bemesting wintergranen

Granen komen op dit moment algemeen mooi uit de winter. Vooral in april zullen armere percelen zich aftekenen. Percelen met rijke voorteelt of in mengteelt met erwten en veldbonen kunnen mogelijk zonder stikstofbemesting. Andere hebben baat bij een kleine boost. 50 eenheden werkzame stikstof doet veel. Drijfmest is meest prijsgunstige optie voor zover de bodem voldoende droog en draagkrachtig is. Dit is op dit moment nog zelden het geval. Sleepslangen (navelstreng) is beste optie gezien de tank op de weg blijft. Is dit niet mogelijk, geniet ton met sleepslangen (systeem penditwist of pendislide – Joskin of vergelijkbaar) mijn voorkeur gezien de grote werkbreedte. Compactie blijft beperkt tot spoor. Zelfrijdende injecteurs op natte grond zijn nefast. Wie kiest voor organische korrels, kan deze best zo snel mogelijk strooien. 

Zaai zomergranen

Half maart is ideaal voor het zaaien van zomergranen. Waar de grond het toelaat, is er geen reden om de zaai uit te stellen. Veel bodems zijn dit voorjaar nog wat te nat. Wacht dan nog even om structuurschade te voorkomen. Bemesting voor zaai is het meest efficiënt.

Bron: CCBT

Contact

Lieven Delanote, Inagro, Delanote@inagro.be