Nieuws

Volop kansen voor export Nederlandse biologische producten

Gepubliceerd op
9 juli 2009

Wereldwijd wordt er steeds meer uitgegeven aan biologische producten en dit biedt volop kansen voor de Nederlandse handel in deze producten. Als het Nederlandse bedrijfsleven deze kansen wil grijpen, dient het wel beter in te spelen op de consumentenvraag in het buitenland. Ook moet het vertrouwen in Nederlandse biologische productie, handel en certificering versterkt worden. Dit concludeert LEI van Wageningen UR in een rapport voor het ministerie van LNV.

In dit rapport wordt nagegaan hoe de markt voor biologische producten zich wereldwijd ontwikkelt en op welke wijze de Nederlandse keten hier het best op in kan spelen.
De import van biologisch groente en fruit groeit de komende jaren sterk in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Scandinavië. Daarnaast liggen er mogelijkheden voor de export van biologische zuivel en eieren naar Duitsland en de export van droge kruidenierswaren naar Frankrijk en Centraal en Oost Europa. Verder zijn er mogelijkheden om Nederlandse kennis te commercialiseren.

Het Nederlandse bedrijfsleven dient hierbij wel de kwaliteit van het Nederlandse biologische product te bewaken. Een biologisch label garandeert zonder nadere borging niet dat buitenlandse afnemers het Nederlandse product als van hoge kwaliteit zien. Verder kan de Nederlandse handel meer inspelen op het gezondheidsimago van biologische producten in het buitenland en op de (beperkte) transportafstand als verkoopargument.

Het ministerie van LNV promoot en faciliteert mogelijkheden voor bedrijven om in te spelen op de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten en één van de accenten daarbij is de handel in biologische producten.

Klik hier voor het volledige rapport "Biologische internationale handel".