Nieuws

Voer belangrijke factor bij darmgezondheid leghennen

Gepubliceerd op
28 februari 2012

Voor een goede gezondheid en welzijn van leghennen is een goede darmgezondheid van essentieel belang. Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research hebben een deskstudie uitgevoerd naar de effecten van voeding op darmgezondheid van leghennen. Het blijkt dat vezels en voederadditieven of toevoegmiddelen in het voer positief kunnen bijdragen aan de darmgezondheid en het welzijn van opfok- en leghennen.

Darmgezondheid kan onder andere worden beïnvloed door voersamenstelling, deeltjesgrootte van de ingrediënten in het rantsoen en verschijningsvorm van het voer. In zowel de gangbare als de biologische praktijk wordt geëxperimenteerd met het bijmengen of apart voeren van enkelvoudige grondstoffen. Ook wordt er wel ruwvoer gegeven om de voerkosten te reduceren, pikkerij van de dieren te voorkomen of te beperken of om een betere strooiselkwaliteit te verkrijgen.

Pluimvee heeft een uniek maagdarmkanaal door de aanwezigheid van een krop, kliermaag en spiermaag met elk hun specifieke flora en pH. Aan biologische voeders worden specifieke eisen gesteld wat leidt tot een beperkte keuze aan eiwitrijke grondstoffen. Bij het zoeken naar vervangende eiwitbronnen moet rekening worden gehouden met eventuele anti-nutritionele factoren.

Uit deze deskstudie blijkt dat niet-wateroplosbare vezels positieve effecten hebben op het maagdarmkanaal van pluimvee. Ze stimuleren de ontwikkeling van de spiermaag, ze verlengen de verblijfstijd van het voedsel in de krop en magen, ze zorgen voor een betere zuurgraad van het maagdarmkanaal, waardoor een betere bescherming tegen schadelijke bacteriën ontstaat, ze bevorderen de voeropnamecapaciteit van opfokhennen en jonge leghennen en ze kunnen preventief werken tegen verenpikgedrag.
Verdund vezelrijk voer geven tijdens de opfokperiode kan tevens leververvetting voorkomen aan het begin van de legperiode. Jonge leghennen zijn vervolgens in staat om voldoende voer op te nemen om aan de verhoogde nutriëntenbehoefte te voldoen tijdens het in productie komen.
Voederadditieven of toevoegmiddelen zoals kruidenpreparaten, fytogene stoffen, probiotica en prebiotica, organische zuren en enzymen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de darmgezondheid van opfok- en leghennen. Het aanbod van deze producten voor de biologische sector is echter zeer beperkt. Ook is er weinig onderzoek met deze middelen uitgevoerd bij opfok- of leghennen.

Dit onderzoek is onderdeel van een groter project ‘Ruwvoer, darmgezondheid en verenpikken’ dat Livestock Research binnen Bioconnect uitvoert in samenwerking met Louis Bolk Instituut.

Downloads

Meer downloads

Links