Nieuws

Voederbiet als alternatief voor bietenpulp

Gepubliceerd op
1 mei 2007

Bietenpulp is een belangrijke component in het rantsoen van geiten. Biologische bietenpulp is niet beschikbaar, terwijl EU-regelgeving in de nabije toekomst 100% biologisch voer vereist. Biologische geteelde voederbiet lijkt de beste vervanger van bietenpulp, zo blijkt uit een voorstudie.

Bietenpulp is een belangrijke component in het rantsoen van geiten, vooral in de tweede helft van de lactatie. Omdat in de nabije toekomst 100% biologisch gevoerd moet worden om aan de certificering te blijven voldoen en biologische bietenpulp is niet meer beschikbaar, moet de geitenhouder op zoek moet naar een biologisch geteeld alternatief voor bietenpulp. In het kader van het project Biogeit is een voorstudie uitgevoerd naar een aantal alternatieve voedergewassen namelijk voederbieten, cichorei en aardpeer.

Over het algemeen kan gezegd worden dat elk gewas zijn voor- en nadelen heeft. Voederbiet lijkt het meest geschikte alternatief. Hoewel arbeid een sterk negatief punt is, wordt dit ruimschoots gecompenseerd door de hoge fysieke opbrengst. Ook op voedingsgebied lijkt de voederbiet van de drie hoofdalternatieven het meest op bietenpulp. De verteringssnelheid is wel hoger dan die van bietenpulp, maar in vergelijking met de twee andere alternatieven is het verschil het kleinst.

Meer informatie:

Open Biogeit rapport nummer 6: ‘Wortel- en knolgewassen als alternatief voor bietenpulp.’