Nieuws

Vleesvarkens happy met extra snijmaïs

Gepubliceerd op
15 januari 2015

Een emmertje snijmaïs levert een positieve bijdrage aan het dierenwelzijn van vleesvarkens. Dit blijkt uit praktijkonderzoek op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. Snijmaïs kent bovendien een betere voedingswaarde dan het gebruikelijke stro dat wordt gebruikt in de biologische varkenshouderij. Het is nog wel een uitdaging om uit te zoeken op welke manier de snijmaïs het best verstrekt kan worden.

Vanaf 2003 is het wettelijk verplicht afleidingsmateriaal aan te bieden aan varkens. Sindsdien is de sector op zoek naar het juiste materiaal, die voldoende bijdraagt aan het dierenwelzijn. Dit speelt met name in de gangbare varkenshouderij, want in de biologische varkenshouderij is het verplicht om stro te verstrekken. De varkens kunnen ermee spelen en het opeten. Een belangrijk nadeel van stro voor met name de gangbare sector is dat binnen de huidige mestafvoersystemen stro niet praktisch is in verband met kans op verstoppingen in de mestput.

Ruwvoer verstrekken aan varkens

Uit eerder onderzoek op het biologische varkensproefbedrijf in Raalte blijkt dat het verstrekken van ruwvoer aan varkens niet altijd het gewenste effect oplevert. Toen werd het krachtvoer gemengd met twintig procent graskuil. Dit gaf hokbevuiling en onrust bij de voerbak, wat leidde tot agressie en huidbeschadigingen. Daarom is het belangrijk om uit zoeken hoeveel ruwvoer verstrekt kan worden en op welke wijze. Op VIC Sterksel is in de Star+ stal en in een conventionele stal een proef gedaan met het verstrekken van snijmaïs.

Proefopzet in VIC Sterksel

In de Star+ stal werd in de helft van de hokken snijmaïs verstrekt op de vloer met een emmer gehakseld stro. De andere helft van de hokken kregen de varkens alleen maar het gehakselde stro. De hoeveelheid snijmais werd opgevoerd van 0,17 kilogram per dier tot 0,5 kilogram net voor het afleveren. In de conventionele stal werd in de helft van de hokken snijmaïs gegeven aan de varkens via een droogvoerbak. In alle hokken was er ook hangend afleidingsmateriaal aanwezig, zoals een sisaltouw en een ketting met een bal.

Resultaten veel belovend

Uit de eerste resultaten blijkt dat varkens die ook snijmaïs krijgen op de vloer daar een half uur per dag mee bezig zijn. Zij tonen interesse in het product. Ze vinden de maïs interessanter dan het gehakselde stro. Naast deze producten hebben de dieren ook nog wel behoefte aan andere afleidingsmaterialen. In eerste instantie werd verwacht dat deze producten niet meer nodig waren. Dit is in de praktijk niet het geval.

Meer informatie

Contact

Marc Bracke, Wageningen UR, marc.bracke@wur.nl