Nieuws

Vijf rapporten over project groentesap uit reststromen

Gepubliceerd op
29 augustus 2007

Het co-innovatieproject 'Groentereststromen naar biosap' heeft vier deelpublicaties en een eindrapportage opgeleverd. Deze publicities tonen aan dat het technisch en economisch haalbaar én duurzaam is om uit reststromen biologische groentesappen te produceren. Tijdens het project is een stabiele keten voor bio-groentesappen gevormd.

Het deelrapport Marktonderzoek reststromen van groenten en aardappelen in de biologische keten analyseert de diverse reststromen die in de bedrijfskolom van biologische groenten en aardappelen ontstaan. Voor de verwerking tot sap blijkt alleen de verwerkende industrie voldoende volumes te kunnen leveren. Het gaat met name om restproducten van peen, rode bieten, zuurkool, broccoli, spinazie en stambonen.
Het deelrapport Product-, proces- en ketenspecificaties van biosap zet uiteen dat de productie van biologische groentesap technisch en wettelijk mogelijk is, maar dat technische en administratieve aanpassingen nodig zijn. Voor de afzet moet een Skal-licentie worden verkregen.

Het rapport Ketenontwikkeling in de biosap case beschrijft hoe een nieuwe keten voor de verwerking tot biosap is ontstaan en hoe dit bij Provalor heeft geleid tot de proefproductie van biosap uit wortel- en bietenreststromen.

In de literatuurstudie Duurzaamheid biologische reststromen voor groentesap is geconcludeerd dat de productie van biosap volgens de gevormde Provalor-keten duurzamer is dan de standaardmethode voor de productie van biosap. Wel is de vermarkting van het begrip duurzaam bij consumenten complex.

De Eindrapportage Groentereststromen naar biosap laat zien dat de biologische groenteketen een beter rendement kan halen met de productie van groentesappen uit reststromen uit de verwerkende industrie. De komende tijd gaan de ketenpartijen stap voor stap verder met het ontwikkelen van biologische groentesappen.

Zie onderstaande links voor de complete teksten van de rapportages over ‘Groentereststromen naar biosap’

Downloads