Nieuws

Versterking marktpositie van biologische peen en kroot mogelijk

Gepubliceerd op
20 mei 2008

Bij bospeen, bewaarpeen en rode biet zijn voldoende teelt- en ketentechnische aangrijpingspunten gevonden voor goede onderscheidbaarheid op producteigenschappen, gerelateerd aan gezond, genieten en smaak. Ook de consument heeft voorkeur voor deze producteigenschappen. Door verdere invulling te geven aan het marktconcept rond deze eigenschappen zijn een sterkere marktpositie en omzetgroei van deze biologische geteelde gewassen mogelijk. Dit blijkt uit onderzoek van het ketenproject Bijzonder Biologisch, groenten met karakter.

De motivaties van consumenten om biologische producten te kopen zijn verschoven van maatschappelijk (milieu) naar individueel (gezondheid, smaak). Gezondheid is de meest genoemde reden die consumenten geven voor het kopen van biologische producten (onderzoek 2002). Andere motieven liggen in de sfeer van de beter veronderstelde smaak en de betrouwbaarheid van de producten. Om hieraan invulling te geven en de meerwaarde van het biologisch product beter in de markt te profileren, werd het ketenproject Bijzonder Biologisch, groenten met karakter gestart.

Het doel en de aanpak van het project zijn uniek, omdat voor het eerst binnen de biologische vollegrondsgroenteteelt in één project is onderzocht of en zo ja, hoe factoren op het (moeilijke) terrein van gezondheid, genieten en smaak in de teelt en de keten stuurbaar zijn te maken en hoe de consumentenbeleving daarvan is. Dit project is mede uniek door het samenwerkingconcept tussen vier ketenpartners en vier onderzoeks- en voorlichtingsorganisaties.

Bij biologisch geteelde bospeen en bewaarpeen zijn gerichte smaakkenmerken gevonden om ze onderscheidbaar in de markt te zetten. Door extra aandacht aan de presentatie kan dat ook op een herkenbare manier in het schap tot uitdrukking worden gebracht. Bij kroten kan de mogelijke slechte (grond)smaak worden verbeterd. Dit zijn stuurbare factoren voor teler en afzetpartijen, die tegen beperkte meerkosten van 2-10 % ingezet kunnen worden. De teler kan door juiste raskeuze, zaaidichtheid en goede bewaring een optimaal smaakvol en aantrekkelijk product aanbieden. De werkwijzen daarvoor zijn neergelegd in het teeltprotocol. Door goede koelcondities tijdens transport en in de winkel en door een goede presentatie kunnen afzetpartijen een herkenbaar smaakvol product in het schap leggen. De voorwaarden daarvoor zijn aangetoond en beschreven in het ketenprotocol. Constante zorg daarvoor, aangevuld met een goede promotie kan meerwaarde aan deze producten geven en zo de marktpositie van deze biologisch geteelde producten verbeteren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij alle uitvoerende ketenpartijen.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport 'Bijzonder biologisch, groenten met karakter' door Van Wijk, Sukkel en Janmaat.