Nieuws

Verslag rondgang biologische proefvelden

Gepubliceerd op
15 augustus 2014

Op 24 juni organiseerde PIBO Campus vzw een rondgang in de biologische proefvelden. De proefveldwerking in Tongeren bestaat uit een teeltrotatie van 1 op 6: grasklaver, korrelmaïs, cichorei, veldbonen, triticale en aardappel.

Voor foto’s en meer informatie, lees het artikel: Verslag rondgang biologische proefvelden PIBO Campus PIBO Campus vzw


Publicatie

Bezoekersgids 2014

Contact

Gunther Leyssens (PIBO), biolandbouw@pibo.be